02-03.10.2020

Opiekun medyczny sem. I


Piątek 02.10.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych

G. Piwko (9-10/15)

211

17:05-18:35

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych

G. Piwko (11-12/15)

211

18:40-20:10

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych – zakończenie jednostki modułowej

G. Piwko (13-14/15)

211


Sobota 03.10.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Podstawy anatomii i fizjologii

M. Stefanowicz (1-2/30)

211

9:35-11:05

Podstawy anatomii i fizjologii

M. Stefanowicz (3-4/30)

211

11:15-12:45

Promocja zdrowia – egzamin semestralny

B. Porębna

211

13:00-14:30

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

B. Porębna gr. II (1-2/45)

G. Piwko gr. III (1-2/45)

106

6

14:35-16:05

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

B. Porębna gr. II (3-4/45)

G. Piwko gr. III (3-4/45)

106

602-03.10.2020

Opiekunka dziecięca sem. I


Piątek 02.10.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Anatomia i fizjologia organizmu dziecka

M. Stefanowicz (3-4/20)

206

17:05-18:35

Anatomia i fizjologia organizmu dziecka

M. Stefanowicz (5-6/20)

206

18:40-20:10

Anatomia i fizjologia organizmu dziecka

M. Stefanowicz (7-8/20)Sobota 03.10.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka

G. Piwko (1-2/12)

206

9:35-11:05

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka

G. Piwko (3-4/12)

206

11:15-12:45

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka

G. Piwko (5-6/12)

206

13:00-14:30

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (5-6/20)

206

14:35-16:05

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (7-8/20)

20602-03.10.2020

Opiekunka dziecięca sem. III


Piątek 02.10.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka

A. Konopko (7-8/20)

109

17:05-18:35

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka

A. Konopko (9-10/20)

109

18:40-20:10

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka

A. Konopko (11-12/20)

109


Sobota 03.10.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (11-12/20)

109

9:35-11:05

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (13-14/20)

109

11:15-12:45

Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym

A. Sienkiewicz (7-8/20)

109

13:00-14:30

Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym

A. Sienkiewicz (9-10/20)

109