04-05.09.2020

Opiekun medyczny sem. I


Piątek 04.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

16:00-17:00

Spotkanie organizacyjne

Roman Wyrwas

Beata Porębna

211

17:05-18:35

Promocja zdrowia

B. Porębna (1-2/20)

211

18:40-20:10

Promocja zdrowia

B. Porębna (3-4/20)

211


Sobota 05.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Promocja zdrowia

B. Porębna (5-6/20)

211

9:35-11:05

Promocja zdrowia

B. Porębna (7-8/20)

211

11:15-12:45

Język obcy w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (1-2/20)

211

13:00-14:30

Język obcy w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (3-4/20)

21104-05.09.2020

Opiekunka dziecięca sem. I


Piątek 04.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

16:00-17:00

Spotkanie organizacyjne

Roman Wyrwas

Anna Konopko

206

17:05-18:35

Stosowanie przepisów prawa w opiece nad dziećmi

A. Konopko (1-2/12)

206

18:40-20:10

Stosowanie przepisów prawa w opiece nad dziećmi

A. Konopko (3-4/12)

206


Sobota 05.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Psychofizyczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka

D. Żylińska (5-6/20)

206

9:35-11:05

Psychofizyczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka

D. Żylińska (7-8/20)

206

11:15-12:45

Stosowanie przepisów prawa w opiece nad dziećmi

A. Konopko (5-6/12)

206

13:00-14:30

Stosowanie przepisów prawa w opiece nad dziećmi

A. Konopko (7-8/12)

20604-05.09.2020

Opiekunka dziecięca sem. III


Piątek 04.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

16:00-17:00

Spotkanie organizacyjne

Roman Wyrwas

J. Witkowska

109

17:05-18:35

Posługiwanie się językiem migowym

J. Witkowska (1-2/20)

109

18:40-20:10

Posługiwanie się językiem migowym

J. Witkowska (3-4/20)

109


Sobota 05.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

A. Konopko (1-2/12)

109

9:35-11:05

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

A. Konopko (3-4/12)

109

11:15-12:45

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (1-2/16)

109

13:00-14:30

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (3-4/16)

10904-05.09.2020

Technik sterylizacji medycznej sem. I


Piątek 04.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

16:00-17:00

Spotkanie organizacyjne

Roman Wyrwas

Grażyna Piwko

110

17:05-18:35

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

G. Piwko (1-2/10)

110

18:40-20:10

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

G. Piwko (3-4/10)

110


Sobota 05.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Podstawy epidemiologii

H. Baran (1-2/15)

110

9:35-11:05

Podstawy epidemiologii

H. Baran (3-4/15)

110

11:15-12:45

Podstawy epidemiologii

H. Baran (5-6/15)

110