06-07.11.2020

Opiekun medyczny sem. I


Piątek 06.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Podstawy anatomii i fizjologii

M. Stefanowicz (17-18/30)

Z

17:05-18:35

Podstawy anatomii i fizjologii

M. Stefanowicz (19-20/30)

Z

18:40-20:10

Podstawy anatomii i fizjologii

M. Stefanowicz (21-22/30)

Z


Sobota 07.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Podstawy anatomii i fizjologii

M. Stefanowicz (23-24/30)

Z

9:35-11:05

Podstawy anatomii i fizjologii

M. Stefanowicz (25-26/30)

Z

11:15-12:45

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (11-12/30)

Z

13:00-14:30

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (13-14/30)

Z

14:35-16:05

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (15-16/30)

Z
06-07.11.2020

Opiekunka dziecięca sem. III


Piątek 06.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością

J. Witkowska (7-8/16)

Z

17:05-18:35

Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością

J. Witkowska (9-10/16)

Z

18:40-20:10

Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością

J. Witkowska (11-12/16)

Z


Sobota 07.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego gr. I i II

G. Piwko (5-6/15)

Z

9:35-11:05

Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego gr. I i II

G. Piwko (7-8/15)

Z

11:15-12:45

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (5-6/16)

Z

13:00-14:30

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (7-8/16)

Z

14:35-16:05

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (9-10/16)

Z06-07.11.2020

Technik sterylizacji medycznej sem. I


Piątek 06.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Wykonywanie mycia i dezynfekcji

H. Baran – gr. I (13-14/36)

G. Piwko – gr. II (13-14/36)

Z

17:05-18:35

Wykonywanie mycia i dezynfekcji

H. Baran – gr. I (15-16/36)

G. Piwko – gr. II (15-16/36)

Z

18:40-20:10

Wykonywanie mycia i dezynfekcji

H. Baran – gr. I (17-18/36)

G. Piwko – gr. II (17-18/36)

Z


Sobota 07.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Wykonywanie mycia i dezynfekcji

H. Baran – gr. I (19-20/36)

G. Piwko – gr. II (19-20/36)

Z

9:35-11:05

Wykonywanie mycia i dezynfekcji

H. Baran – gr. I (21-22/36)

G. Piwko – gr. II (21-22/36)

Z

11:15-12:45

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (1-2/20)

Z

13:00-14:30

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (3-4/20)

Z

14:35-16:05

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (5-6/20)

Z