11-12.09.2020

Opiekun medyczny sem. I


Piątek 11.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Promocja zdrowia

B. Porębna (9-10/20)

211

17:05-18:35

Promocja zdrowia

B. Porębna (11-12/20)

211

18:40-20:10

Promocja zdrowia

B. Porębna (13-14/20)

211


Sobota 12.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych

G. Piwko (1-2/15)

211

9:35-11:05

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych

G. Piwko (3-4/15)

211

11:15-12:45

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

M. Stefanowicz (1-2/15)

211

13:00-14:30

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

M. Stefanowicz (3-4/15)

21111-12.09.2020

Opiekunka dziecięca sem. I


Piątek 11.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Przestrzeganie przepisów BHP

M. Stefanowicz (1-2/12)

206

17:05-18:35

Przestrzeganie przepisów BHP

M. Stefanowicz (3-4/12)

206

18:40-20:10

Przestrzeganie przepisów BHP

M. Stefanowicz (5-6/12)

206


Sobota 12.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Psychofizyczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka

D. Żylińska (9-10/20)

206

9:35-11:05

Psychofizyczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka

D. Żylińska (11-12/20)

206

11:15-12:45

Stosowanie przepisów prawa w opiece nad dziećmi – zakończenie jednostki modułowej

A. Konopko (9-10/12)

206

13:00-14:30

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (1-2/20)

206

11-12.09.2020

Technik sterylizacji medycznej sem. I


Piątek 11.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Procedury w dekontaminacji

G. Piwko (1-2/15)

110

17:05-18:35

Procedury w dekontaminacji

G. Piwko (3-4/15)

110

18:40-20:10

Procedury w dekontaminacji

G. Piwko (5-6/15)

110


Sobota 12.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Bezpieczeństwo i higiena pracy

M. Stefanowicz (1-2/15)

110

9:35-11:05

Bezpieczeństwo i higiena pracy

M. Stefanowicz (1-2/15)

110

11:15-12:45

Procedury w dekontaminacji

G. Piwko (7-8/15)

110

13:00-14:30

Procedury w dekontaminacji

G. Piwko (9-10/15)

110

14:35-16:05

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

G. Piwko (5-6/10)

110