13-14.11.2020

Opiekun medyczny sem. I


Piątek 13.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych – egzamin semestralny

G. Piwko

Z

17:05-18:35

Podstawy anatomii i fizjologii - zakończenie jednostki modułowej

M. Stefanowicz (27-28/30)

Z


Sobota 07.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (17-18/30)

Z

9:35-11:05

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (19-20/30)

Z

11:15-12:45

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (21-22/30)

Z

13:00-14:30

Język obcy w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (13-14/20)

Z

14:35-16:05

Język obcy w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (15-16/20)

Z13-14.11.2020

Opiekunka dziecięca sem. I


Piątek 13.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Anatomia i fizjologia organizmu dziecka – egzamin semestralny

M. Stefanowicz

Z

17:05-18:35

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (1-2/25)

Z

18:40-20:10

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (3-4/25)

Z


Sobota 14.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka – egzamin semestralny

G. Piwko

Z

9:35-11:05

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (5-6/25)

Z

11:15-12:45

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (7-8/25)

Z

13:00-14:30

Posługiwanie się językiem obcym w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (1-2/20)

Z

14:35-16:05

Posługiwanie się językiem obcym w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (3-4/20)

Z
13-14.11.2020

Opiekunka dziecięca sem. III


Piątek 13.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością – zakończenie jednostki modułowej

J. Witkowska (13-14/16)

Z

17:05-18:35

Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego gr. I i II

G. Piwko (9-10/15)

Z

18:40-20:10

Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego gr. I i II

G. Piwko (11-12/15)

Z


Sobota 14.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (11-12/16)

Z

9:35-11:05

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi – zakończenie jednostki modułowej

D. Żylińska (13-14/16)

Z

11:15-12:45

Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym – zakończenie jednostki modułowej

A. Sienkiewicz (17-18/20)

Z

13:00-14:30

Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego gr. I i II – zakończenie jednostki modułowej

G. Piwko (13-14/15)

Z