18-19.09.2020

Opiekun medyczny sem. I


Piątek 18.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Promocja zdrowia

B. Porębna (15-16/20)

211

17:05-18:35

Promocja zdrowia – zakończenie jednostki modułowej

B. Porębna (17-18/20)

211


Sobota 19.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych

G. Piwko (5-6/15)

211

9:35-11:05

Stosowanie procedur  sanitarno-epidemiologicznych

G. Piwko (7-8/15)

211

11:15-12:45

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

M. Stefanowicz (5-6/15)

211

13:00-14:30

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

M. Stefanowicz (7-8/15)

211

14:35-16:05

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

M. Stefanowicz (9-10/15)

21118-19.09.2020

Opiekunka dziecięca sem. III


Piątek 18.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

A. Konopko (5-6/12)

206

17:05-18:35

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

A. Konopko (7-8/12)

206

18:40-20:10

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczychzakończenie jednostki modułowej

A. Konopko (9-10/12)

206


Sobota 19.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka

A. Konopko (1-2/20)

109

9:35-11:05

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka

A. Konopko (3-4/20)

109

11:15-12:45

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (1-2/20)

109

13:00-14:30

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (3-4/20)

109

14:35-16:05

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (5-6/20)

10918-19.09.2020

Technik sterylizacji medycznej sem. I


Piątek 18.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Procedury w dekontaminacji

G. Piwko (11-12/15)

110

17:05-18:35

Procedury w dekontaminacji – zakończenie jednostki modułowej

G. Piwko (13-14/15)

110

18:40-20:10

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (1-2/30)

110


Sobota 19.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Bezpieczeństwo i higiena pracy

M. Stefanowicz (5-6/15)

110

9:35-11:05

Bezpieczeństwo i higiena pracy

M. Stefanowicz (7-8/15)

110

11:15-12:45

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (3-4/30)

110

13:00-14:30

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (5-6/30)

110

14:35-16:05

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (7-8/30)

110