20-21.11.2020

Opiekun medyczny sem. I


Piątek 20.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (23-24/30)

Z

17:05-18:35

Rozpoznawanie problemów opiekuńczych

B. Porębna (25-26/30)

Z


Rozpoznawanie problemów opiekuńczych – zakończenie jednostki modułowej

B. Porębna (27-28/30)Sobota 21.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Język obcy w działalności zawodowej – zakończenie jednostki modułowej

A. Sienkiewicz (17-18/20)

Z

9:35-11:05

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

M. Stefanowicz (11-12/15)

Z

11:15-12:45

Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – zakończenie jednostki modułowej

M. Stefanowicz (13-14/15)

Z20-21.11.2020

Opiekunka dziecięca sem. I


Piątek 20.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (9-10/25)

Z

17:05-18:35

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (11-12/25)

Z

18:40-20:10

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (13-14/25)

Z


Sobota 21.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (15-16/25)

Z

9:35-11:05

Komunikacja interpersonalna

S. Marcinkiewicz (17-18/25)

Z

11:15-12:45

Posługiwanie się językiem obcym w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (5-6/20)

Z

13:00-14:30

Posługiwanie się językiem obcym w działalności zawodowej

A. Sienkiewicz (7-8/20)

Z
20-21.11.2020

Opiekunka dziecięca sem. III


Piątek 20.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego gr. I i II – zakończenie jednostki modułowej

G. Piwko (13-14/15)

Z


Sobota 21.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M Łaszcz (13-14/20)

Z

9:35-11:05

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M Łaszcz (15-16/20)

Z

11:15-12:45

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną – zakończenie jednostki modułowej

M Łaszcz (17-18/20)

Z
20-21.11.2020

Technik sterylizacji medycznej sem. I


Piątek 20.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (7-8/20)

Z

17:05-18:35

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (9-10/20)

Z

18:40-20:10

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (11-12/20)

Z


Sobota 21.11.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Wykonywanie mycia i dezynfekcji

H. Baran – gr. I (23-24/36)

G. Piwko – gr. II (23-24/36)

Z

9:35-11:05

Wykonywanie mycia i dezynfekcji

H. Baran – gr. I (25-26/36)

G. Piwko – gr. II (25-26/36)

Z

11:15-12:45

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (13-14/20)

Z

13:00-14:30

Podstawy anatomii

M. Stefanowicz (15-16/20)

Z

14:35-16:05

Podstawy anatomii - zakończenie jednostki modułowej

M. Stefanowicz (17-18/20)

Z