25-26.09.2020

Opiekunka dziecięca sem. I


Piątek 25.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

16:00-17:30

Stosowanie przepisów prawa w opiece nad dziećmi – Egzamin semestralny

A. Konopko (11-12/12)

206

17:35-19:05

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (3-4/20)

206


Sobota 26.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Psychofizyczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka

D. Żylińska (13-14/20)

206

9:35-11:05

Psychofizyczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka

D. Żylińska (15-16/20)

206

11:15-12:45

Przestrzeganie przepisów BHP

M. Stefanowicz (7-8/12)

206

13:00-14:30

Przestrzeganie przepisów BHPzakończenie jednostki modułowej

M. Stefanowicz (9-10/12)

206

14:35-16:05

Anatomia i fizjologia organizmu dziecka

M. Stefanowicz (1-2/20)

20625-26.09.2020

Opiekunka dziecięca sem. III


Piątek 25.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym

A. Sienkiewicz (1-2/20)

206

17:05-18:35

Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym

A. Sienkiewicz (3-4/20)

206

18:40-20:10

Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym

A. Sienkiewicz (5-6/20)

206


Sobota 26.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka

A. Konopko (3-4/20)

109

9:35-11:05

Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka

A. Konopko (5-6/20)

109

11:15-12:45

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (7-8/20)

109

13:00-14:30

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (9-10/20)

10925-26.09.2020

Technik sterylizacji medycznej sem. I


Piątek 25.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (9-10/30)

110

17:05-18:35

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (11-12/30)

110

18:40-20:10

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (13-14/30)

110


Sobota 26.09.2020

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Bezpieczeństwo i higiena pracy

M. Stefanowicz (9-10/15)

110

9:35-11:05

Bezpieczeństwo i higiena pracy

M. Stefanowicz (11-12/15)

110

11:15-12:00

Procedury w dekontaminacji – egzamin semestralny

G. Piwko (15/15)

110

12:05-13:35

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (15-16/30)

110

13:40-15:10

Dobieranie metod dekontaminacji

G. Piwko (17-18/30)

110