Czcionka:

Plan zajęć dla słuchaczy szkół zaocznych

Harmonogram zjazdów na semestr I roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram zjazdów na semestr II roku szkolnego 2019/2020

PLANY ZAJĘĆ – semestr II

07-08.02.2020

14-15.02.2020

21-22.02.2020

28-29.02.2020

06-07.03.2020 – OD2 – zmiana!

20-21.03.2020 – ZJAZD ZDALNY

27-28.03.2020 – ZJAZD ZDALNY PLAN

03-04.04.2020 – ZJAZD ZDALNY PLAN

Do 02 kwietnia 2020 obowiązku rejestracji na Platformie Moodle nie dopełniło:
3 słuchaczy z klasy technika sterylizacji medycznej,
1 słuchaczka z klasy opiekunki dziecięcej sem. II.Informacje, co trzeba było zrobić i w jaki sposób znajdują się poniżej.

Brak aktywności w nauce zdalnej może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu semestralnego i niezaliczeniem semestru!

Proszę o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyn braku rejestracji w Szkole w godzinach pracy dyrektora (w dni powszednie od 8:00 do 14:00).

Szanowni Państwo, Słuchacze!

Szkoła przygotowała Platformę Moodle do nauczania zdalnego. Kolejne zjazdy w części zostaną zrealizowane w formie nauczania na odległość.
Wiele osób z Państwa, lecz nie wszystkie przesłały mi już wszystkie potrzebne do zalogowania się informacje i posiada już konto. Część słuchaczy jednak nie dopełniła swojego obowiązku i proszę to zrobić niezwłocznie.
Aby umożliwić dostęp do materiałów edukacyjnych, bardzo proszę słuchaczy o przesłanie na adres e-mail dyrektora: policealna-elk@o2.pl danych umożliwiających dostarczanie materiałów drogą elektroniczną.
Dane proszę przesłać w postaci:
Temat: Nauczanie zdalne

Treść: Imię i nazwisko, klasa, adres e-mail, który ma być użyty do nauki.

Osoby „zapisane” do portalu otrzymują informację o logowaniu na adres e-mail (jeśli takiej nie ma, warto sprawdzić w folderze Spam).

Problemy z logowaniem rozwiązujemy za pomocą poczty elektronicznej ww adres lub telefonicznie.

Osoby, które nie mają możliwości technicznej nauki zdalnej i które nie korzystają z komputera i Internetu otrzymają wiadomość pocztą zwykłą, a materiały w formie papierowej.

OBOWIĄZKOWO proszę realizować treści z jednostek ujętych w planie na konkretny zjazd w wymiarze podanym w kolumnie Kolejne tematy w planie (czyli np. dwa kolejne tematy).

Można oczywiście uczyć się więcej, jeśli w danej lekcji jest więcej treści.

Dyrektor


Ważne informacje:

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie Kompetentni zawodowo uczniowie Szkoły Policealnej w Ełku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Są jeszcze wolne miejsca. Osoby, które nie zapisały się we wcześniejszym terminie mogą jeszcze to zrobić teraz.

Więcej o projekcie

Do odczytania niektórych dokumentów (PDF) może być przydatny program Adobe Reader