PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY FORMY ZAOCZNEJ

Harmonogram zjazdów na semestr II roku szkolnego 2020/2021

Od 01 lutego 2021 r. część zajęć może odbywać się stacjonarnie. Proszę na to zwrócić uwagę.

Szkolna Platforma Edukacyjna

PLANY ZAJĘĆ – semestr II

05-06.02.2021

12-13.02.2021

19-20.02.2021

26-27.02.2021

05-06.03.2012

12-13.03.2021

19-20.03.2021

26-27.03.2021

09-10.04.2021

16-17.04.2021

Uwaga! Zajęcia w szpitalach dla Opiekuna medycznego oraz Technika sterylizacji w dniach 08-09.04.2021 r. oraz 15-16.04.2021 r. są odwołane!

Uwaga!

Oznaczenia zajęć w planie:

H – nauczanie hybrydowe (dotyczy zjazdu)

Z- zajęcia zdalne

P – zajęcia w placówce

Jeśli w planie zajęć obok nazwy zajęć zapisany jest numer sali, to zajęcia te odbywają się stacjonarnie (w szkole).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH ZDALNYCH JEST REJESTROWANA NA PODSTAWIE LOGOWANIA NA PLATFORMIEHarmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2020/2021


Postawy przedsiębiorczości

Dotyczy słuchaczy: Technika usług kosmetycznych kl. II, Higienistki stomatologicznej kl. II, Opiekuna medycznego, Technika Sterylizacji medycznej, Opiekunki dziecięcej kl. II.

Od kwietnia rozpoczynamy zajęcia z zakresu podstawy przedsiębiorczości dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej. Osoby, które już mają zrealizowany ten przedmiot (znajduje się na świadectwie ze szkoły średniej lub na świadectwie ze szkoły policealnej) powinny się z niego zwolnić.
ZWOLNIENI Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NIE ZDAJĄ EGZAMINU Z TEGO PRZEDMIOTU. NA ŚWIADECTWIE W MIEJSCE OCENY BĘDZIE WPIS „Zwolniony/a”.

Stosowny druk jest do pobrania w sekretariacie lub pod adresem:

https://spmedyk.elk.pl/plany/Wniosek-PP.doc (Dokument Word)

https://spmedyk.elk.pl/plany/Wniosek-PP.pdf (PDF)Do odczytania niektórych dokumentów (PDF) może być przydatny program Adobe Reader