PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY FORMY ZAOCZNEJ

Harmonogram zjazdów na semestr I roku szkolnego 2020/2021

ZMIANA W ZWIĄZKU Z NOWĄ ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

Przerwa świąteczna: 23.12.2020-01.01.2021, ferie zimowe: 04.01.2021-17.01.2021, zakończenie semestru: 30.01.2021

Od 04 grudnia 2020 r. część zajęć może odbywać się stacjonarnie. Proszę na to zwrócić uwagę.


PLANY ZAJĘĆ – semestr I

04-05.09.2020

11-12.09.2020

18-19.09.2020

25-26.09.2020

02-03.10.2020

09-10.10.2020

16-17.10.2020 H

23-24.10.2020 H

06-07.11.2020 Z

13-14.11.2020 Z

20-21.11 2020 Z

27-28.11.2020 Z

04-05.12.2020 H

11-12.12.2020 H

18-19.12.2020 H

23.12.2020-17.01.2021 – przerwa świąteczna i ferie

22-23.01.2021 E

29-30.01.2021 E

Uwaga!

Oznaczenia zajęć w planie:

H – nauczanie hybrydowe (dotyczy zjazdu)

Z- zajęcia zdalne.

Jeśli w planie zajęć obok nazwy zajęć zapisany jest numer sali, to zajęcia te odbywają się stacjonarnie (w szkole).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH ZDALNYCH JEST REJESTROWANA NA PODSTAWIE LOGOWANIA NA PLATFORMIE


OGŁOSZENIE
Słuchacze kierunku OPIEKUN MEDYCZNY wchodzący w ramach praktycznej nauki zawodu na poszczególne placówki kształcenia praktycznego zobowiązani są do dodatkowego ubezpieczenia OC dla zawodów medycznych. /oprócz NNW/ 
W związku z powyższym należy uiścić w sekretariacie szkoły wpłatę wysokości 21 zł do dnia 29 stycznia

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w Szkole Policealnej w Ełku
Wiesława Kuczyńska
Ważne informacje:

Są jeszcze wolne miejsca dla stażystów w projekcie!!!

Więcej o projekcie

Do odczytania niektórych dokumentów (PDF) może być przydatny program Adobe Reader