PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY FORMY ZAOCZNEJ

Harmonogram zjazdów na semestr I roku szkolnego 2020/2021

ZMIANA W ZWIĄZKU Z NOWĄ ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

Przerwa świąteczna: 1212.2020-01.01.2021, ferie zimowe: 04.01.2021-17.01.2021, zakończenie semestru: 30.01.2021

Od 04 grudnia 2020 r. część zajęć może odbywać się stacjonarnie. Proszę na to zwrócić uwagę.


PLANY ZAJĘĆ – semestr I

04-05.09.2020

11-12.09.2020

18-19.09.2020

25-26.09.2020

02-03.10.2020

09-10.10.2020

16-17.10.2020 H

23-24.10.2020 H

06-07.11.2020 Z

13-14.11.2020 Z

20-21.11 2020 Z

27-28.11.2020 Z

04-05.12.2020 H

Uwaga!

Oznaczenia zajęć w planie:

H – nauczanie hybrydowe (dotyczy zjazdu)

Z- zajęcia zdalne.

Jeśli w planie zajęć obok nazwy zajęć zapisany jest numer sali, to zajęcia te odbywają się stacjonarnie (w szkole).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH ZDALNYCH JEST REJESTROWANA NA PODSTAWIE LOGOWANIA NA PLATFORMIE


Uwaga! Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 24.10.2020 r. do 29.11.2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne (w tym również ćwiczeniowe i w placówkach i gabinetach) będą odbywać się w formie zdalnej. Zajęcia będą prowadzona zdalnie na platformie edukacyjnej Moodle zgodnie z harmonogramem zjazdów. Słuchacze, którzy jeszcze nie mają dostępu do platformy proszeni są o przesłanie na adres policealna-elk@o2.pl danych niezbędnych do zarejestrowania, to jest: imienia i nazwiska, klasy, adresu e-mail. Problemy z logowaniem prosimy zgłaszać telefonicznie w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00 – 87 610 39 40.

Ważne informacje:

Są jeszcze wolne miejsca dla stażystów w projekcie!!!

Więcej o projekcie

Do odczytania niektórych dokumentów (PDF) może być przydatny program Adobe Reader