PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY FORMY ZAOCZNEJ

Harmonogram zjazdów na semestr I roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram zjazdów na semestr II roku szkolnego 2019/2020

PLANY ZAJĘĆ – semestr II

07-08.02.2020

14-15.02.2020

21-22.02.2020

28-29.02.2020

06-07.03.2020 – OD2 – zmiana!

20-21.03.2020 – ZJAZD ZDALNY

27-28.03.2020 – ZJAZD ZDALNY

03-04.04.2020 – ZJAZD ZDALNY

17-18.04.2020 – ZJAZD ZDALNY

24-25.04.2020 – ZJAZD ZDALNY

08-09.05.2020 – ZJAZD ZDALNY

15-16.05.2020 – ZJAZD ZDALNY

22-23.05.2020 – ZJAZD ZDALNY + KONSULTACJE

29-30.05.2020 – ZJAZD ZDALNY + KONSULTACJE

05-06.06.2020 – ZJAZD ZDALNY+KONSULTACJE

Uwaga!

Okres nauki zdalnej, na podstawie Rozporządzania MEN z dn. 24.04.2020 zostaje przedłużony do dnia 24.05.2020 r.

Kolejne zjazdy: 08-09.05.2020, 15-16.05.2020, 23-23.05.2020 również będą się odbywały w formie zdalnej.
W tzw. weekend majowy nie ma zjazdu.

Terminy egzaminów zawodowych będą zmienione:
Opiekunka dziecięca będzie zdawać w terminie 22 czerwca - 9 lipca 2020, Opiekun medyczny i Technik sterylizacji medycznej w terminie 17-28 sierpnia. Szczegóły w chwili obecnej nie są znane.


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Informacje o egzaminie zawodowym

FORMUŁA 2017 i 2012

Kwalifikacje:
Z.01, MS.01 - technik mAsażysta
AU.62 - technik usług kosmetycznych
MS.11 - opiekunka dziecięca
MS.13 - higienistka stomatologiczna

Część pisemna egzaminu - 23 czerwca 2020 r. GODZ. 14:00

Część praktyczna:
MS.13 (HS) - 29.06.2020, zmiany 8:00, 12:00
AU.62 (TUK) - 29.06.2020, zmiany: 8:00, 12:00, 16:00
MS.01 (TM) - 30.06.2020, zmiany 8:00, 12:00, 16:00
MS.11 (OD) - 30.06.2020, zmiany: 9:00, 15:00

FORMUŁA 2019

Kwalifikacje:
MED.03 - opiekun medyczny - Część pisemna 19.08.2020 r. (zmiana. 8:00 i 10:00), część praktyczna 21.08.2020 (zmiany o godz. 8:00, 11:00, 14:00, 17:00)
MED.12 - technik sterylizacji medycznej - Część pisemna 20.08.2020 r. (zmiana. 8:00, 10:00 i 12:00), część praktyczna 21.08.2020 (zmiany o godz. 8:00, 11:00 i 14:00)

Listy zdających na poszczególnych zmianach będą dostępne w szkole w piątek i sobotę 22-23.05.2020 r.


KOMUNIKAT w sprawie PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

W związku z istniejącym stanem pandemii i  koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, dbając zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, przewidziane w planowanym terminie  od 25. 05 2020 r. do 19.06. 2020 r. PRAKTYKI  ZAWODOWE słuchaczy klas programowo najwyższych  nie odbędą się - ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.

 Informacje odnośnie odbycia praktyk uzyskają Państwo po powrocie do szkoły.


Szanowni Państwo, Słuchacze!

Szkoła przygotowała Platformę Moodle do nauczania zdalnego. Kolejne zjazdy w części zostaną zrealizowane w formie nauczania na odległość.
Wiele osób z Państwa, lecz nie wszystkie przesłały mi już wszystkie potrzebne do zalogowania się informacje i posiada już konto. Część słuchaczy jednak nie dopełniła swojego obowiązku i proszę to zrobić niezwłocznie.
Aby umożliwić dostęp do materiałów edukacyjnych, bardzo proszę słuchaczy o przesłanie na adres e-mail dyrektora: policealna-elk@o2.pl danych umożliwiających dostarczanie materiałów drogą elektroniczną.
Dane proszę przesłać w postaci:
Temat: Nauczanie zdalne

Treść: Imię i nazwisko, klasa, adres e-mail, który ma być użyty do nauki.

Osoby „zapisane” do portalu otrzymują informację o logowaniu na adres e-mail (jeśli takiej nie ma, warto sprawdzić w folderze Spam).

Problemy z logowaniem rozwiązujemy za pomocą poczty elektronicznej ww adres lub telefonicznie.

Osoby, które nie mają możliwości technicznej nauki zdalnej i które nie korzystają z komputera i Internetu otrzymają wiadomość pocztą zwykłą, a materiały w formie papierowej.

OBOWIĄZKOWO proszę realizować treści z jednostek ujętych w planie na konkretny zjazd w wymiarze podanym w kolumnie Kolejne tematy w planie (czyli np. dwa kolejne tematy).

Można oczywiście uczyć się więcej, jeśli w danej lekcji jest więcej treści.

Dyrektor


Ważne informacje:

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie Kompetentni zawodowo uczniowie Szkoły Policealnej w Ełku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Są jeszcze wolne miejsca. Osoby, które nie zapisały się we wcześniejszym terminie mogą jeszcze to zrobić teraz.

Więcej o projekcie

Do odczytania niektórych dokumentów (PDF) może być przydatny program Adobe Reader