Plan zajęć TSM I. sem. I. 21.01.22

Technik sterylizacji medycznej

21.01.2022 piątek

17:05- 18:35            Pierwsza pomoc                                                         M. Stefanowicz (5-6/15)       106

18:40- 20:10            Pierwsza pomoc                                                         M. Stefanowicz (5-6/15)       106

20:15- 21:00            Pierwsza pomoc Egzamin                                          M. Stefanowicz (5-6/15)       106