+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Jerzy Czepułkowski

Jerzy Czepułkowski

31 października 2020 r. zmarł Pan Jerzy Czepułkowski, w latach 1980-1981 Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego (obecnie Szkoły Policealnej w Ełku – naszej Szkoły) , poseł na Sejm III i IV kadencji, ceniony Samorządowiec.
Cała Społeczność naszej Szkoły składa Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia.