+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Być Kobietą

Być Kobietą

Ona…On… i mózg…

O tej odmienności płci powinniśmy pamiętać w DNIU KOBIET i nie tylko…

Odmienność Kobiety zdeterminowana jest dymorfizmem płciowym ale… dostrzegamy ją również na płaszczyźnie psychologicznej.

Mózg Kobiecy jest rzeczywiście nieco mniejszy od męskiego, jednakże komórki nerwowe (neurony) u Kobiet są gęściej upakowane, stąd mózg potrafi pracować bardziej ekonomicznie.  Procent istoty szarej w całkowitej objętości tkanki mózgowej, jest również większy  – skutkuje to szybszym przebiegiem procesów decyzyjnych.

Sieci neuronalne powiązane z mową są u Kobiet zlokalizowane po obu stronach mózgowia. Podczas aktywności werbalnej Kobiety używają zatem obydwu półkul, stąd lepiej wypadają w płynności słownej, pamięci werbalnej oraz szybkości artykulacji. Z kolei za orientację przestrzenną odpowiadają struktury jedynie półkuli prawej i w tej dziedzinie Kobiety częściej polegają na charakterystycznych elementach krajobrazu i specyficznych cechach obiektów, stąd  mówią: „skręć przy niebieskim budynku”.

Istotne różnice dotyczą również wielkości ciała modzelowatego.  Struktura ta jest o blisko 12% większa u przedstawicielek płci pięknej. Powoduje to zwiększony przepływ informacji między obiema częściami mózgu u Kobiet, stąd Kobiety nie tylko częściej płaczą, ale także częściej śmieją, a ekspresja przeżywanych przez nie emocji jest bardziej intensywna. W kontaktach społecznych staje się oczywiste, że Kobiety lepiej odczytują emocje innych i co za tym idzie okazują więcej zachowań prospołecznych.

Mózgowie

Znamienną różnicą  jest również postrzeganie kolorów. Siatkówka oka, u przynajmniej 15 % Kobiet korzysta z czterech czopków (fotoreceptory) zamiast z trzech. Pozwala to na wychwytywanie różnic między barwami, których większość ludzi nie dostrzega.

Kobiety żyją średnio o kilka lat dłużej. Mózgi przedstawicielek płci pięknej także wolniej się starzeją – Ubytki są większe u mężczyzn i wynoszą w przybliżeniu 5 mln na rok. U kobiet jest to około 6 mln, ale… na 10 lat.


Sporo tych różnic…

Czyż nie tym właśnie jest BYĆ KOBIETĄ:

magicznym połączeniem różnic.