+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Wyprawa na 3K w Medyku

Wyprawa na 3K w Medyku

Szkoła Policealna włączyła się w  obchody 13-go Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, corocznego wydarzenie, którego celem jest wspieranie w planowaniu dalszej, szeroko rozumianej edukacji, budowanie ścieżki kariery czy odkrywanie zasobów oraz talentów. W dniach  18.10 – 24.10.2021 słuchacze poszczególnych kierunków dziennych, stacjonarnych i zaocznych, dzielili się wzajemnie umiejętnościami i kompetencjami zdobywanymi w toku kształcenia.