+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Czy wiesz że… PODOLOG

Czy wiesz że… PODOLOG


Od 2019 roku PODOLOG jest nowym zawodem w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Żyjemy w czasach gdzie zapotrzebowanie na usługi pedologiczne jest bardzo duże. W związku z rosnącą świadomością społeczną, zdrowe i zadbane stopy stają się równie ważne jak piękne zęby, włosy i cera. Coraz więcej osób szuka pomocy w gabinecie podologicznym w zakresie pielęgnacji stóp oraz wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych.

Potrzeby na takie usługi wynikają również z rozwoju chorób cywilizacyjnych typu: cukrzyca (tzw. zespół stopy cukrzycowej), otyłość, zmiany naczyniowe oraz zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużaniu się ludzkiego życia. Wzrasta liczba osób starszych, niezdolnych do samodzielnej pielęgnacji stóp, które ze względu na ograniczoną sprawność ruchową oraz przewlekłe choroby potrzebują nie tylko regularnej, ale często specjalistycznej pielęgnacji stóp.

Nasza Szkoła wychodzi tym potrzebom naprzeciw ! Wykwalifikowana kadra pozwoli na gruntowne przygotowanie deficytowej grupy zawodowej gotowej do świadczenia profesjonalnych usług pielęgnacyjnych i wspomagających leczenie stóp. Szeroki wachlarz umiejętności nabyty w naszej szkole pozwoli absolwentom samodzielnie uruchomić gabinety usługowe (stacjonarne lub mobilne) a także znaleźć zatrudnienie m.in. w poradniach diabetologicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, czy też ośrodkach spa.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. ( Dz.U. z dnia 1 lutego 2021r. poz.211) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82 i 1459) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
(…)
w „BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)” po pozycji dotyczącej zawodu „Fryzjer” o symbolu cyfrowym 514101 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Podolog” o symbolu cyfrowym 323014 w brzmieniu:

FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych