+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Od 26 marca 2024r. ruszył Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne.

Osoby uprawnione do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis nie później niż do 26 września 2024 roku do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny, który weryfikuje wnioski o wpis do rejestru,

Obowiązek dotyczy m in.:

 • opiekunów medycznych,
 • techników masażystów,
 • asystentki stomatologiczne,
 • higienistki stomatologiczne,
 • opiekunów medycznych,
 • techników farmaceutycznych,
 • techników sterylizacji medycznej,
 • terapeutów zajęciowych

Osoby, które posiadają kwalifikacje w jednym z 15 wymienionych w przepisach zawodów mogą pracować bez wpisu do rejestru przez rok – do 25 marca 2025 roku. Po tym terminie bez wpisu nie będą mogły wykonywać zawodu.

Aby móc złożyć wniosek wymagane jest:

 • posiadanie i załączenie cyfrowego odwzorowania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu
 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego,
 • opłatę w wysokości 100 zł (należy złożyć na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Wojewódzki, do którego składany jest wniosek; dostępny będzie podczas wypełniania wniosku w rejestrze) Płatność należy dokonać w ciągu 21 dni.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: kliknij 

Podstawą prawną działania rejestru jest ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U 2023 poz. 1972).