Forma dzienna (5 dni)

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej