Forma zaoczna (2 dni)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

OPIEKUN MEDYCZNY

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Świadczenie usług opiekuńczych.