+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Opiekun osoby starszej

Kierunek o dwuletnim cyklu kształcenia prowadzony w systemie zaocznym (z rozszerzonym zawodowym językiem niemieckim). Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Po zakończeniu edukacji absolwenci potrafią:

 • rozpoznać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej,
 • rozpoznać i interpretować sytuację społeczną, warunki życia, relacje z rodziną i środowiskiem lokalnym osoby starszej,
 • pomagać w codziennych czynnościach domowych,
 • planować i organizować gospodarstwo domowe osoby starszej,
 • wykonywać czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych,
 • mobilizować do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego i aktywizować do aktywnego spędzania czasu,
 • pomagać w zwiększeniu samodzielności życiowej,
 • dobierać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji zadań opiekuńczo – wspierających,
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,
 • posługiwać się zawodowym językiem niemieckim.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe w szpitalnych oddziałach opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach. Zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze znacząco wzrasta w związku ze starzeniem się społeczeństwa, dlatego zdobycie zawodu opiekuna osoby starszej jest gwarancją na podjęcie pracy. Oferty pracy dotyczą nie tylko krajowego rynku, ale również krajów UE, dlatego w naszej szkole gwarantujemy dodatkowo naukę języka niemieckiego.

Potencjalne miejsca pracy:

 • oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze,
 • domy i ośrodki pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • własna działalność w zakresie organizowania opieki osobom starszym.