+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Opiekunka środowiskowa

Kierunek o rocznym cyklu kształcenia prowadzony w systemie zaocznym. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

Świadczenie usług opiekuńczych.

Po zakończeniu edukacji absolwenci potrafią:

 • zdiagnozować sytuację zdrowotną, społeczną i mieszkaniową osoby podopiecznej,
 • organizować opiekę osobie chorej i niesamodzielnej,
 • pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w  gospodarowaniu budżetem, robieniu zakupów, sporządzaniu posiłków, utrzymania porządku w domu,
 • analizować podstawowe dokumenty medyczne dotyczące stanu zdrowia podopiecznego,
 • wykonywać czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych,
 • motywować osobę podopieczną do samodzielności,
 • aktywizować do aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia,
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe w ośrodkach pomocy społecznej, stowarzyszeniach, szpitalnych oddziałach opiekuńczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta.