53.83505866637436,22.359057716929716
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Patron

Z dniem 29 listopada 2023r. na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Słuchaczy Szkoły Policealnej w Ełku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę Nr XLIV /642/22, zgodnie z którą:

17 maja 2023r. Szkole Policealnej w Ełku z siedzibą przy ul. Karola Augusta Bahrkego 2B nadaje się imię:

Mikołaja Kopernika.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

• zyskuje własną tożsamość;
• buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością;
• promuje postać patrona;
• pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem;
• tworzy własny ceremoniał.

 

 

Uzasadnienie wyboru Mikołaja Kopernika na patrona Szkoły Policealnej w Ełku.

 Od 1973 r. Szkoła Policealna w Ełku (do 2005 roku Medyczne Studium Zawodowe), kształci średni personel kadr medycznych, społecznych i usługowych. Zadaniem szkoły jest przygotowanie słuchaczy do szerokiego wachlarza zawodów służących drugiemu człowiekowi. Obok przekazywania wiedzy i umiejętności naszą powinnością jest kształtowanie etyki zawodowej, a także pomaganie słuchaczom w odnajdywaniu własnej tożsamości, określaniu swojego miejsca we współczesnym świecie i poszukiwaniu wzorów do naśladowania.

W 2023 roku przypada 50 – lecie funkcjonowania MEDYKA. Jednocześnie, rok ten został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin wybitnego uczonego. Zbieżność wymienionych jubileuszy potwierdziła koncepcję wyboru Mikołaja Kopernika na patrona szkoły za zasadną. Ponadto uroczystość nadania imienia szkole, połączona z jubileuszem 50-lecia jest spójna z ogólnopolskimi i wojewódzkimi obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Wybierając imię szkole, kierowaliśmy się przekonaniem, iż powinna być to osoba światła, godna naśladowania, ale też ściśle związana z historią naszego regionu.  Mikołaj Kopernik był człowiekiem wielu profesji – astronomem, ale także lekarzem, matematykiem, ekonomistą, twórcą znanej wszystkim teorii heliocentrycznej budowy świata. Warsztat jego dokonań ściśle koreluje ze specyfiką 50-letniego kształcenia w Szkole Policealnej w Ełku. Nadanie imienia placówce uczyni ją rozpoznawalną w środowisku i jednocześnie będzie hołdem złożonym przez społeczność naszej szkoły wybitnemu uczonemu.