+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Patron

                  MIKOŁAJ KOPERNIK

Autor rewolucyjnego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”

zajmował się li tylko badaniem ciał niebieskich…?

Otóż nie!

   • duchowny – z woli swego wuja i opiekuna, biskupa warmińskiego, Łukasza Watzenrode;
   • lekarz – z zawodu i wykształcenia;
   • ekonomista – z przypadku;
   • artysta – dla wytchnienia;
   • polityk i żołnierz – z konieczności;
   • uczony – z łaski Boga i w imię umiłowania prawdy;
   • astronom zaś – z pasji i upodobania.

Za życia ten prawdziwy człowiek renesansu bardziej był znany jako lekarz. Spotykał się z wszelkimi ułomnościami ciała ludzkiego i starał się im zaradzić. 

Świadectwem pamięci o Koperniku jako lekarzu są liczne portrety przedstawiające go z konwalią – symbolem sztuki lekarskiej.

DOKTOR NICOLAI „ …był typowym człowiekiem epoki Odrodzenia i poza badaniami nieba, które przysporzyły mu sławy, a nam dały prawdziwy obraz Wszechświata, nic co ludzkie nie było mu obce”       (E. Sieńkowski)