53.83505866637436,22.359057716929716
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Patron

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOLE:

I. Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Policealnej w Ełku.

II. Założenia procedury
Poprzez nadanie imienia szkoła:
• zyskuje własną tożsamość;
• buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością;
• promuje postać patrona;
• pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem;
• tworzy własny ceremoniał.

III. Plan działań związanych z nadaniem imienia szkole
1. Wyłonienie patrona przez społeczność szkolną;
2. Powołanie przez Dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego działania zmierzające do nadania imienia szkole;
3. Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu pracy;.
4. Podjęcie uchwały o nadanie imienia.
5. Złożenie wniosku do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.
6. Wydanie przez organ prowadzący decyzji o nadaniu imienia.
7. Opracowanie harmonogramu zadań związanych z przygotowaniem uroczystości nadania imienia.