53.83505866637436,22.359057716929716
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Plan zajęć ODZ sem. III 22.10.21

Opiekunka dziecięca II sem. III                                    

22.10.2021 piątek

15:30- 17:00 Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym              M. Filipkowska (13-14/20) 109

17:05- 18:35  Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym              M. Filipkowska (15-16/20)  109

18:40-20:10     Stymulowanie rozwoju dziecka przez posługiwanie się językiem obcym              M. Filipkowska (17-18/20) 109

23.10.2021 sobota

8:00 – 9:30                   Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną                     D. Borzeńska (12-13/16)      110

9:40 – 11 :10                Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną                      D. Borzeńska (14-15/16)   110

11: 20 – 12:50             Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością.       J. Witkowska  s.109

                                      Egzamin                                       

13:05 -14:35                Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych J. Witkowska   ( 6-7/12) 109

14:40 – 16:10              Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych J. Witkowska   ( 8-9/12) 109

16:15- 17:00                 Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych J. Witkowska   ( 10/12) 109