Plan zajęć ODz

Opiekunka dziecięca II sem. III
Piątek 17.09.2021
GodzinyJednostkaNauczycielSala
15:30 -17:00Posługiwanie się językiem migowymJ. Witkowska (5-6/20)211
17:05 -18: 35Posługiwanie się językiem migowymJ. Witkowska (7-8/20)211
18:40 – 20: 10Posługiwanie się językiem migowymJ. Witkowska (9-10/20)211
Sobota 18.09.2021
GodzinyJednostkaNauczycielSala
9:00 – 10:30Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościąJ. Witkowska (7-8/16)110
10:40 -12:10Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościąJ. Witkowska (9-10/16)110
12:20 -13:50Organizowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościąJ. Witkowska (11-12/16)110