Plan zajęć TSM sem. I 02.12.2021

21. 01.2022r. piątek

17:05- 18:35            Pierwsza pomoc                                                         M. Stefanowicz (5-6/15)       106

18:40- 20:10            Pierwsza pomoc                                                         M. Stefanowicz (5-6/15)       106

20:15- 21:00            Pierwsza pomoc- Egzamin  semestralny                    M. Stefanowicz (5-6/15)       106