Plan zajęć TSM sem. I 13.01.2021

2.12.2021 czwartek- Centralna sterylizatornia

Wykonywanie mycia i dezynfekcji    

Zajęcia na placówce zgodnie z harmonogramem

3.12.2021 piątek Centralna sterylizatornia

Wykonywanie mycia i dezynfekcji    

Zajęcia na placówce zgodnie z harmonogramem

04.12.2021 sobota

8:00 – 9:30                   Wykonywanie mycia i dezynfekcji     gr.I                                   H. Baran (17-18/36)                                   110                                               

                                                Wykonywanie mycia i dezynfekcji    gr.II                                   G. Piwko (17-18/36)                                   101                                     

9:40 – 11 :10                Wykonywanie mycia i dezynfekcji     gr.I                                   H. Baran (19-20/36)                                   110                                               

                                                Wykonywanie mycia i dezynfekcji    gr.II                                   G. Piwko (19-20/36)                                   101

11: 20 – 12:50             Wykonywanie mycia i dezynfekcji    gr.I                                     H. Baran (21-22/36)                                   110

                                                Wykonywanie mycia i dezynfekcji    gr.II                                    G. Piwko  (21-22/36)                                  101

13: 05 – 14:35             Wykonywanie mycia i dezynfekcji     gr.I                                   H. Baran (23-24/36)                                   110                                               

                                                Wykonywanie mycia i dezynfekcji    gr.II                                   G. Piwko (23-24/36)                                   101

14:40 – 16:10            Procedury w dekontaminacji                                           G. Piwko (13-14/ 15)                               110