05-06.02.2021

Opiekun medyczny sem. II


Piątek 05.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Podstawy prawa i etyki w działalności opiekuńczej

M. Stefanowicz (1-2/15)

Z

17:05-18:35

Podstawy prawa i etyki w działalności opiekuńczej

M. Stefanowicz (3-4/15)

Z

18:40-20:10

Podstawy prawa i etyki w działalności opiekuńczej

M. Stefanowicz (5-6/15)

Z


Sobota 06.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz gr. I (1-2/30)

G. Piwko gr III (1-2/30)

106

6

9:35-11:05

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz gr. I (3-4/30)

G. Piwko gr III (3-4/30)

106

6

11:15-12:45

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

S. Marcinkiewicz (1-2/20)

Z

13:00-14:30

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

S. Marcinkiewicz (3-4/20)

Z

14:35-16:05

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

S. Marcinkiewicz (5-6/20)

Z
05-06.02.2021

Opiekunka dziecięca sem. IV


Piątek 05.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Pielęgnowanie dziecka chorego – gr. I

G. Piwko (1-2/25)

109

17:05-18:35

Pielęgnowanie dziecka chorego – gr. I

G. Piwko (3-4/25)

109

18:40-20:10

Pielęgnowanie dziecka chorego – gr. I

G. Piwko (5-6/25)

109


Sobota 06.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (1-2/25)

Z

9:35-11:05

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (3-4/25)

Z

11:15-12:45

Pielęgnowanie dziecka chorego – gr. II

G. Piwko (1-2/25)

109

13:00-14:30

Pielęgnowanie dziecka chorego – gr. II

G. Piwko (3-4/25)

109

14:35-16:05

Pielęgnowanie dziecka chorego – gr. II

G. Piwko (5-6/25)

109