07-08.05.2021

Opiekunka dziecięca sem. II

Piątek 07.05.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Rozpoznawanie wybranych chorób wieku dziecięcego

M. Stefanowicz (11-12/20)

Z

17:05-18:35

Rozpoznawanie wybranych chorób wieku dziecięcego

M. Stefanowicz (13-14/20)

Z

18:40-20:10

Rozpoznawanie wybranych chorób wieku dziecięcego

M. Stefanowicz (15-16/20)

Z


Sobota 08.05.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (5-6/16)

Z

9:35-11:05

Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi

D. Żylińska (7-8/16)

Z

11:10-12:40

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (13-14/20)

Z

12:50-14:20

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (15-16/20)

Z

14:25-16:05

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka – zakończenie jednostki modułowej

A. Konopko (17-18/20)

Z07-08.05.2021

Technik sterylizacji medycznej sem. II


Piątek 07.05.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

H. Baran (25-26/36)

G. Piwko (25-26/36)

110

101

17:05-18:35

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

H. Baran(27-28/36)

G. Piwko (27-28/36)

110

101

18:40-20:10

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

H. Baran(29-30/36)

G. Piwko (29-30/36)

110

101Sobota 08.05.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (27-28/35)

Z

9:35-11:05

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (29-30/35)

Z

11:10-12:40

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (31-32/35)

Z

12:50-14:20

Język migowy – zakończenie jednostki modułowej

J. Witkowska (17-18/20)

Z