09-10.04.2021

Opiekun medyczny sem. II


Piątek 09.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:00

Wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych na placówce

Zajęcia w szpitalu wg harmonogramu

(13-18/24)

P*

* 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Filia w Ełku,

ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk


Sobota 10.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Porozumiewanie się z podopiecznym w języku obcym. - zakończenie jednostki modułowej

A. Sienkiewicz (13-14/15)

Z

9:35-11:05

Wybrane zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka

B. Porębna (7-8/25)

Z

11:10-12:40

Wybrane zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka

B. Porębna (9-10/25)

Z

12:50-14:20

Udzielanie pierwszej pomocy

M. Stefanowicz (1-2/15)

Z

14:25-15:55

Udzielanie pierwszej pomocy

M. Stefanowicz (3-4/15)

Z

09-10.04.2021

Opiekunka dziecięca sem. IV


Piątek 9.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie aktywności werbalnej dzieckazakończenie jednostki modułowej

A. Konopko (23-24/25)

Z

17:05-18:35

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem – zakończenie jednostki modułowej

A. Sienkiewicz (17-18/20)

Z


Sobota 10.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem – egzamin semestralny

A. Sienkiewicz (19-20/20)

Z

9:35-11:05

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (7-8/30)

Z

11:10-12:40

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną – egzamin semestralny

M. Łaszcz (29-30/30)

Z

12:50-13:55

Stymulowanie aktywności werbalnej dzieckaegzamin semestralny

A. Konopko (25/25)

Z
08-10.04.2021

Technik sterylizacji medycznej sem. II


Czwartek 08.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-14:00

Wykonywanie sterylizacji – grupa I

H. Baran (17-24/24)

P*


Piątek 09.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:30

Wykonywanie sterylizacji – grupa II

H. Baran (17-24/24)

P*

* Zajęcia w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Pro Medica ul. Baranki 24


Sobota 10.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Kompetencje personalne i społeczne – egzamin semestralny

S. Marcinkiewicz (25/25)

Z

9:35-11:05

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (19-20/35)

Z

11:10-12:40

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (21-22/35)

Z

12:50-14:20

Język migowy

J. Witkowska (9-10/20)

Z

14:25-15:55

Język migowy

J. Witkowska (11-12/20)

Z