12-13.02.2021

Opiekun medyczny sem. II


Piątek 12.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

B. Porębna gr. II (1-2/30)

G. Piwko gr III (5-6/30)

6

106

17:05-18:35

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

B. Porębna gr. II (3-4/30)

G. Piwko gr III (7-8/30)

6

106

18:40-20:10

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

B. Porębna gr. II (5-6/30)

G. Piwko gr III (9-10/30)

6

106


Sobota 13.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz (5-6)

B. Porębna gr. II (7-8/30)

6

106

9:35-11:05

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz (7-8)

B. Porębna gr. II (9-10/30)

6

106

11:10-12:40

Podstawy prawa i etyki w działalności opiekuńczej

M. Stefanowicz (7-8/15)

Z

12:50-14:20

Podstawy prawa i etyki w działalności opiekuńczej

M. Stefanowicz (9-10/15)

Z

14:25-15:55

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

S. Marcinkiewicz (7-8/20)

Z

16:00-17:30

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

S. Marcinkiewicz (9-10/20)

Z
12-13.02.2021

Opiekunka dziecięca sem. II

Piątek 12.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

A. Konopko (1-2/12)

Z

17:05-18:35

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

A. Konopko (3-4/12)

Z

18:40-20:10

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

A. Konopko (5-6/12)

Z


Sobota 13.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I

A. Konopko (1-2/20)

109

9:35-11:05

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I

A. Konopko (3-4/20)

109

11:10-12:40

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka

G. Piwko (1-2/15)

Z

12:50-14:20

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka

G. Piwko (3-4/15)

Z

14:25-15:55

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (1-2/20)

Z

16:00-17:30

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (3-4/20)

Z
12-13.02.2021

Opiekunka dziecięca sem. IV


Piątek 12.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (1-2/30)

Z

17:05-18:35

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (3-4/30)

Z

18:40-20:10

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (5-6/30)

Z


Sobota 13.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (7-8/30)

110

9:35-11:05

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (9-10/30)

110

11:10-12:40

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (11-12/30)

110

12:50-14:20

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (5-6/25)

110

14:25-15:55

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (7-8/25)

Z
12-13.02.2021

Technik sterylizacji medycznej sem. II


Piątek 12.02.2021


Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Język migowy

J. Witkowska (1-2/20)

Z

17:05-18:35

Język migowy

J. Witkowska (3-4/20)

Z

18:40-20:10

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (1-2/35)

Z


Sobota 13.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (3-4/35)

Z

9:35-11:05

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (5-6/35)

Z

11:10-12:40

Kompetencje personalne i społeczne

S. Marcinkiewicz (1-2/25)

Z

12:50-14:20

Kompetencje personalne i społeczne

S. Marcinkiewicz (3-4/25)

Z

14:25-15:55

Kompetencje personalne i społeczne

S. Marcinkiewicz (5-6/25)

Z