12-13.03.2021

Opiekun medyczny sem. II


Piątek 12.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:00

Wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych na placówce

Zajęcia w szpitalu wg harmonogramu

(1-6/24)

P*

* 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Filia w Ełku,

ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk


Sobota 13.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz I (19-20/30)

G. Piwko gr III (15-16/30)

6

106

9:35-11:05

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz I (21-22/30)

G. Piwko gr III (17-18/30)

6

106

11:10-12:40

Porozumiewanie się z podopiecznym w języku obcym.

A. Sienkiewicz (5-6/15)

Z

12:50-14:20

Porozumiewanie się z podopiecznym w języku obcym.

A. Sienkiewicz (7-8/15)

Z

14:25-15:55

Wybrane zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka

B. Porębna (5-6/25)

Z12-13.03.2021

Opiekunka dziecięca sem. II

Piątek 12.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (7-8/20)

109

17:05-18:35

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (8-10/20)

109


Sobota 13.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I

A. Konopko (13-14/20)

109

9:35-11:05

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I

A. Konopko (15-16/20)

109

11:10-12:40

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka

G. Piwko (11-12/15)

109

12:50-14:20

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka – zakończenie jednostki modułowej

G. Piwko (13-14/15)

109

14:25-15:55

Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – egzamin semestralny

A. Konopko (11-12/12)

Z
12-13.03.2021

Opiekunka dziecięca sem. IV


Piątek 12.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (25-26/30)

110

17:05-18:35

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną – zakończenie jednostki modułowej

M. Łaszcz (27-28/30)

110


Sobota 13.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem

A. Sienkiewicz (9-10/20)

Z

9:35-11:05

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem

A. Sienkiewicz (11-12/20)

Z

11:10-12:40

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (15-16/25)

Z

12:50-14:20

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (17-18/25)

Z