16-17.04.2021

Opiekun medyczny sem. II


Piątek 16.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:00

Wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych na placówce

Zajęcia odwołane

Zajęcia w szpitalu wg harmonogramu

(19-24/24)

P*

* 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Filia w Ełku,

ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk


Sobota 17.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Wybrane zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka

B. Porębna (11-12/25)

Z

9:35-11:05

Wybrane zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka

B. Porębna (13-14/25)

Z

11:10-12:40

Udzielanie pierwszej pomocy

M. Stefanowicz (5-6/15)

Z

12:50-14:20

Udzielanie pierwszej pomocy

M. Stefanowicz (7-8/15)

Z

14:25-15:55

Podstawy przedsiębiorczości**

S. Marcinkiewicz (1-2/20)

Z

16:00-17:30

Podstawy przedsiębiorczości

S. Marcinkiewicz (3-4/20)

Z

** Dla słuchaczy niezwolnionych z tego przedmiotu


16-17.04.2021

Opiekunka dziecięca sem. II

Piątek 16.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych

A. Konopko (5-6/12)

Z

17:05-18:35

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych

A. Konopko (7-8/12)

Z

18:40-20:10

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych – zakończenie jednostki modułowej

A. Konopko (9-10/12)

Z


Sobota 17.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (11-12/20)

Z

9:35-11:05

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (13-14/20)

Z

11:10-12:40

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (15-1620)

Z

12:50-14:20

Rozpoznawanie wybranych chorób wieku dziecięcego

M. Stefanowicz (1-2/20)

Z

14:25-16:05

Rozpoznawanie wybranych chorób wieku dziecięcego

M. Stefanowicz (3-4/20)

Z16-17.04.2021

Opiekunka dziecięca sem. IV


Piątek 16.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (9-10/30)

Z

17:05-18:35

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (11-12/30)

Z


Sobota 17.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Pielęgnowanie dziecka chorego – obie grupy

G. Piwko (7-8/25)

Z

9:35-11:05

Pielęgnowanie dziecka chorego – obie grupy

G. Piwko (9-10/25)

Z

11:10-12:40

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (13-14/30)

Z

12:50-14:20

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (15-16/30)

Z

14:25-15:55

Podstawy przedsiębiorczości**

S. Marcinkiewicz (1-2/20)

Z

16:00-17:30

Podstawy przedsiębiorczości

S. Marcinkiewicz (3-4/20)

Z

** Dla słuchaczy niezwolnionych z tego przedmiotu15-17.04.2021

Technik sterylizacji medycznej sem. II


Czwartek 15.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-14:00

Dokumentowanie procesów ciągu technologicznego

H. Baran (1-6/30)

Z*


Piątek 16.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:30

Dokumentowanie procesów ciągu technologicznego

H. Baran (1-6/30)

Z*

* W zwykłym trybie pracy Szkoły zajęcia w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Pro Medica ul. Baranki 24.


Sobota 17.04.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (23-24/35)

Z

9:35-11:05

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (25-26/35)

Z

11:10-12:40

Język migowy

J. Witkowska (13-14/20)

Z

12:50-14:20

Język migowy

J. Witkowska (15-16/20)

Z

14:25-15:55

Podstawy przedsiębiorczości**

S. Marcinkiewicz (1-2/20)

Z

16:00-17:30

Podstawy przedsiębiorczości

S. Marcinkiewicz (3-4/20)

Z

** Dla słuchaczy niezwolnionych z tego przedmiotu