19-20.02.2021

Opiekun medyczny sem. II


Piątek 19.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz gr. I (9-10/30)

B. Porębna gr. II (11-12/30)

106

6

17:05-18:35

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz gr. I (11-12/30)

B. Porębna gr. II (13-14/30)

106

6

18:40-20:10

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz gr. I (13-14)

B. Porębna gr. II (15-16/30)

106

6


Sobota 20.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz (15-16/30)

G. Piwko gr III (11-12/30)

6

106

9:35-11:05

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

M. Stefanowicz (17-18/30)

G. Piwko gr III (13-14/30)

6

106

11:10-12:40

Podstawy prawa i etyki w działalności opiekuńczej

M. Stefanowicz (11-12/15)

Z

12:50-14:20

Podstawy prawa i etyki w działalności opiekuńczej – zakończenie jednostki modułowej

M. Stefanowicz (13-14/15)

Z

14:25-15:55

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

S. Marcinkiewicz (11-12/20)

Z

16:00-17:30

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

S. Marcinkiewicz (13-14/20)

Z
19-20.02.2021

Opiekunka dziecięca sem. II

Piątek 19.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (1-2/20)

109

17:05-18:35

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (3-4/20)

109

18:40-20:10

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (5-6/20)

109


Sobota 20.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I

A. Konopko (5-6/20)

109

9:35-11:05

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I

A. Konopko (7-8/20)

109

11:10-12:40

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka

G. Piwko (5-6/15)

109

12:50-14:20

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (5-6/20)

Z

14:25-15:55

Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka

A. Konopko (7-8/20)

Z

16:00-17:3019-20.02.2021

Opiekunka dziecięca sem. IV


Piątek 19.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (13-14/30)

Z

17:05-18:35

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (15-16/30)

Z


Sobota 20.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (9-10/25)

Z

9:35-11:05

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (17-18/30)

110

11:10-12:40

Stymulowanie rozwoju dziecka twórczością plastyczno-techniczną

M. Łaszcz (19-20/30)

110

12:50-14:20

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem

A. Sienkiewicz (1-2/20)

Z

14:25-15:55

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem

A. Sienkiewicz (3-4/20)

Z
19-20.02.2021

Technik sterylizacji medycznej sem. II


Piątek 19.02.2021


Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

H. Baran (1-2/36)

110

17:05-18:35

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

H. Baran (3-4/36)

110

18:40-20:10

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

H. Baran (5-6/36)

110


Sobota 20.02.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (7-8/35)

Z

9:35-11:05

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (9-10/35)

Z

11:10-12:40

Kompetencje personalne i społeczne

S. Marcinkiewicz (3-4/25)

Z

12:50-14:20

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

G. Piwko (1-2/36)

110

14:25-15:55

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

G. Piwko (3-4/36)

110

16:00-17:30

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

G. Piwko (5-6/36)

110