19-20.03.2021

Opiekun medyczny sem. II


Piątek 19.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:00

Wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych na placówce

Zajęcia w szpitalu wg harmonogramu

(7-12/24)

P*

* 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Filia w Ełku,

ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk


Sobota 20.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Porozumiewanie się z podopiecznym w języku obcym.

A. Sienkiewicz (9-10/15)

Z

9:35-11:05

Porozumiewanie się z podopiecznym w języku obcym.

A. Sienkiewicz (11-12/15)

Z

11:10-12:40

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

B. Porębna II (17-18/30)

G. Piwko gr III (19-20/30)

106

6

12:50-14:20

Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych, higienicznych i pielęgnacyjnych

B. Porębna II (19-20/30)

G. Piwko gr III (21-22/30)

106

6

14:25-15:55

Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych – egzamin semestralny

S. Marcinkiewicz (19-20/20)

Z19-20.03.2021

Opiekunka dziecięca sem. II

Piątek 19.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (11-12/20)

109

17:05-18:35

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (13-14/20)

109


Sobota 20.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II

A. Konopko (15-16/20)

109

9:35-11:05

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II – zakończenie jednostki modułowej

A. Konopko (17-18/20)

109

11:10-12:40

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (1-2/20)

Z

12:50-14:20

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (3-4/20)

Z

14:25-15:05

Określanie norm rozwoju fizycznego dziecka – egzamin semestralny

G. Piwko (15/15)

Z
19-20.03.2021

Opiekunka dziecięca sem. IV


Piątek 19.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (1-2/30)

110

17:05-18:35

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (3-4/30)

110

18:40-20:10

Stymulowanie rozwoju dziecka muzyką

M. Łaszcz (5-6/30)

110


Sobota 20.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem

A. Sienkiewicz (13-14/20)

Z

9:35-11:05

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji z dzieckiem

A. Sienkiewicz (15-16/20)

Z

11:10-12:40

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (19-20/25)

Z

12:50-14:20

Stymulowanie aktywności werbalnej dziecka

A. Konopko (21-22/25)

Z
18-20.03.2021

Technik sterylizacji medycznej sem. II


Czwartek 18.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-14:00

Wykonywanie sterylizacji – grupa I

H. Baran (1-8/24)

P*


Piątek 19.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:30

Wykonywanie sterylizacji – grupa II

H. Baran (1-8/24)

P*

* Zajęcia w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Pro Medica ul. Baranki 24


Sobota 20.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

H. Baran (21-22/36)

G. Piwko (21-22/36)

110

10`

9:35-11:05

Wykonywanie sterylizacji – gr. I

Wykonywanie sterylizacji – gr. II

H. Baran (23-24/36)

G. Piwko (23-24/36)

110

101

11:10-12:40

Kompetencje personalne i społeczne

S. Marcinkiewicz (13-14/25)

Z

12:50-14:20

Kompetencje personalne i społeczne

S. Marcinkiewicz (15-16/25)

Z

14:25-15:55

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (15-16/35)

Z

16:00-17:30

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (17-18/35)

Z