26-27.03.2021

Opiekunka dziecięca sem. II

Piątek 26.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-17:00

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I – zakończenie jednostki modułowej

A. Konopko (17-18/20)

109

17:05-18:35

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa I – egzamin semestralny

A. Konopko (19-20/20)

109

18:40-20:10

Pielęgnowanie dziecka zdrowego – grupa II - egzamin semestralny

A. Konopko (19-20/20)

109


Sobota 27.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (5-6/20)

Z

9:35-11:05

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (7-8/20)

Z

11:10-12:40

Stosowanie zasad racjonalnego odżywiania

G. Piwko (9-10/20)

Z

12:50-14:20

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych

A. Konopko (1-2/12)

Z

14:25-16:05

Kształtowanie nawyków prozdrowotnych

A. Konopko (3-4/12)

Z25-27.03.2021

Technik sterylizacji medycznej sem. II


Czwartek 25.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-14:00

Wykonywanie sterylizacji – grupa I

H. Baran (9-16/24)

P*


Piątek 26.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

15:30-20:30

Wykonywanie sterylizacji – grupa II

H. Baran (9-16/24)

P*

* Zajęcia w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Pro Medica ul. Baranki 24


Sobota 27.03.2021

Godziny

Jednostka

Nauczyciel

Sala

8:00-9:30

Kompetencje personalne i społeczne

S. Marcinkiewicz (21-22/25)

Z

9:35-11:05

Kompetencje personalne i społeczne - zakończenie jednostki modułowej

S. Marcinkiewicz (23-24/25)

Z

11:10-12:40

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (19-20/35)

Z

12:50-14:20

Język obcy zawodowy

A. Sienkiewicz (21-22/35)

Z