PLAN ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY FORMY ZAOCZNEJ

Harmonogram zjazdów na semestr II roku szkolnego 2020/2021

Szkolna Platforma Edukacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 słuchacze klas kończących szkołę powracają do zajęć, w których część odbywała się w szkole, a część zdalnie (tak jak do 28 marca 2021).

Zasada ta dotyczy słuchaczy klas: OD sem. 4, OM sem. 2, TSM sem. 2. Pozostali słuchacze do dnia 25 kwietnia realizują naukę zdalnie.

PLANY ZAJĘĆ – semestr II

05-06.02.2021

12-13.02.2021

19-20.02.2021

26-27.02.2021

05-06.03.2012

12-13.03.2021

19-20.03.2021

26-27.03.2021

09-10.04.2021

16-17.04.2021

23-24.04.2021

07-08.05.2021

14-15.05.2021

21-22.05.2021


Uwaga!

Oznaczenia zajęć w planie:

H – nauczanie hybrydowe (dotyczy zjazdu)

Z- zajęcia zdalne

P – zajęcia w placówce

Jeśli w planie zajęć obok nazwy zajęć zapisany jest numer sali, to zajęcia te odbywają się stacjonarnie (w szkole).

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH ZDALNYCH JEST REJESTROWANA NA PODSTAWIE LOGOWANIA NA PLATFORMIEHarmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2020/2021


Postawy przedsiębiorczości

Dotyczy słuchaczy: Technika usług kosmetycznych kl. II, Higienistki stomatologicznej kl. II, Opiekuna medycznego, Technika Sterylizacji medycznej, Opiekunki dziecięcej kl. II.

Od kwietnia rozpoczynamy zajęcia z zakresu podstawy przedsiębiorczości dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej. Osoby, które już mają zrealizowany ten przedmiot (znajduje się na świadectwie ze szkoły średniej lub na świadectwie ze szkoły policealnej) powinny się z niego zwolnić.
ZWOLNIENI Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NIE ZDAJĄ EGZAMINU Z TEGO PRZEDMIOTU. NA ŚWIADECTWIE W MIEJSCE OCENY BĘDZIE WPIS „Zwolniony/a”.

Stosowny druk jest do pobrania w sekretariacie lub pod adresem:

https://spmedyk.elk.pl/plany/Wniosek-PP.doc (Dokument Word)

https://spmedyk.elk.pl/plany/Wniosek-PP.pdf (PDF)Do odczytania niektórych dokumentów (PDF) może być przydatny program Adobe Reader