Rekrutacja 2021/2022

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JUŻ OD  17 MAJA 2021R

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • Wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku– (do pobrania poniżej)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych ( skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku)
  • Trzy czytelnie podpisane fotografie.
Kierunek  System nauczania  Czas kształceniaIlość miejscUwagi
Technik farmaceutycznyponiedziałek – piątek    28 godzin tygodniowo w tym 3 godziny w-f2,5 roku15*Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Opiekun medycznyczwartek, piątek popołudnie sobota              19 godzin tygodniowo1,5 roku15*Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Higienistka stomatologiczna3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo2 lata15*Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik masażysta3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo2 lata15*Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik usług kosmetycznych3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo2 lata15*Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Opiekunka dziecięcapiątek popołudnie, sobota   175 godzin w semestrze2 lata15*Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik sterylizacji medycznejpiątek popołudnie, sobota   175 godzin w semestrze1 rok15*Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym

Forma dzienna: Nauka odbywa się przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 25 godzin tygodniowo oraz 3 godziny wychowania fizycznego.

Forma stacjonarna: Nauka odbywa się w ciągu 3-4 dni w tygodniu w wymiarze 19 godzin tygodniowo.

Forma zaoczna: Nauka odbywa się w 3 weekendy miesiąca (piątek od 15:30, sobota od 8:00) w wymiarze 175 godzin w semestrze.

Modułowy program nauczania: Program polegający na realizowaniu treści w określonej kolejności – od ogólnozawodowych po specjalistyczne.

Język obcy zawodowy: Nauka języka jest sprofilowana pod kątem specjalności zawodowej.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły: dokument Word / PDF

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022