53.83505866637436,22.359057716929716
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

REKRUTACJA

SKŁADANIE DOKUMENTÓW  OD  16  MAJA  DO 31 SIERPNIA 2022 r.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku – (do pobrania poniżej)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych ( skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku)
 • Trzy czytelnie podpisane fotografie.

   

  Kierunek System nauczania Czas kształcenia Ilość miejsc Uwagi
  Technik farmaceutyczny poniedziałek – piątek    28 godzin tygodniowo w tym 3 godziny w-f 2,5 roku 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
  Opiekun medyczny czwartek, piątek popołudnie sobota              19 godzin tygodniowo 1,5 roku 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
  Higienistka stomatologiczna 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
  Technik masażysta 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
  Technik usług kosmetycznych 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
  Podolog 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
  Opiekunka dziecięca piątek popołudnie, sobota   175 godzin w semestrze 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
  Technik sterylizacji medycznej piątek popołudnie, sobota   175 godzin w semestrze 1 rok 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym

   

  Nauka odbywa się przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 28 godzin tygodniowo w tym 3 godziny wychowania fizycznego = Forma dzienna

  Nauka odbywa się w ciągu 3-4 dni w tygodniu w wymiarze 19 godzin tygodniowo = Forma stacjonarna

  Nauka odbywa się w 3 weekendy miesiąca (piątek od 15:30, sobota od 8:00) w wymiarze 175 godzin w semestrze Forma zaoczna

  Modułowy program nauczania: Program polegający na realizowaniu treści w określonej kolejności – od ogólnozawodowych po specjalistyczne.

  Język obcy zawodowy: Nauka języka jest sprofilowana pod kątem specjalności zawodowej.

   

Dokumenty dotyczące rekrutacji do szkoły:

Wniosek do szkoły 2022-2023.pdf

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Policealnej w Ełku 2022-2023.pdf

 

Wstępne zapisy. Proszę wypełnić poniższy formularz:

  Wybierz kierunek