+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Rekrutacja 2023/2024

SKŁADANIE DOKUMENTÓW  OD  22 MAJA 2023 r.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku – (do pobrania poniżej)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki z Medycyny Pracy ( skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku)
 • Trzy czytelnie podpisane fotografie
 • Opłata rekrutacyjna (20 zł)

  Dane do przelewu: Szkoła Policealna im. M. Kopernika w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Bahrkego 2B
  41 1090 2718 0000 0001 4650 1190
  Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna (imię i nazwisko kierunek)
  Potwierdzenie wysyłamy  na mail: medstud@vp.pl

Kierunek   System nauczania   Czas kształcenia Ilość miejsc Uwagi
Technik farmaceutyczny dzienny
28 godzin tygodniowo
2,5 roku 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Opiekun medyczny stacjonarny
19 godzin tygodniowo
1,5 roku 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Higienistka stomatologiczna stacjonarny
19 godzin tygodniowo
2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik masażysta stacjonarny
19 godzin tygodniowo
2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik usług kosmetycznych stacjonarny  
19 godzin tygodniowo
2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Podolog stacjonarny
19 godzin tygodniowo
2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Opiekunka dziecięca zaoczny
175 godzin w semestrze
2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik sterylizacji medycznej zaoczny
175 godzin w semestrze
1 rok 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym

Forma dzienna: Nauka odbywa się przez 3 dni w tygodniu w wymiarze 25 godzin tygodniowo oraz 3 godziny wychowania fizycznego.

Forma stacjonarna: Nauka odbywa się w ciągu 2-3 dni w tygodniu w wymiarze 19 godzin tygodniowo.

Forma zaoczna: Nauka odbywa się w 3 weekendy miesiąca (piątek od 15:30, sobota od 8:00) w wymiarze 175 godzin w semestrze.

Modułowy program nauczania: Program polegający na realizowaniu treści w określonej kolejności – od ogólnozawodowych po specjalistyczne.

Język obcy zawodowy: Nauka języka jest sprofilowana pod kątem specjalności zawodowej.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły: dokument PDF

Regulamin rekrutacji: dokument PDF