53.83439799056113, 22.3589692
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Rekrutacja 2022/2023

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JUŻ OD  16  MAJA 2022R

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • Wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku– (do pobrania poniżej)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych ( skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku)
  • Trzy czytelnie podpisane fotografie.
Kierunek   System nauczania   Czas kształcenia Ilość miejsc Uwagi
Technik farmaceutyczny poniedziałek – piątek    28 godzin tygodniowo w tym 3 godziny w-f 2,5 roku 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Opiekun medyczny czwartek, piątek popołudnie sobota              19 godzin tygodniowo 1,5 roku 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Higienistka stomatologiczna 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik masażysta 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik usług kosmetycznych 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Podolog 3 dni w tygodniu   19 godzin tygodniowo 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Opiekunka dziecięca piątek popołudnie, sobota   175 godzin w semestrze 2 lata 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym
Technik sterylizacji medycznej piątek popołudnie, sobota   175 godzin w semestrze 1 rok 15 *Modułowy program nauczania z językiem angielskim zawodowym

 

 

Forma dzienna: Nauka odbywa się przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 25 godzin tygodniowo oraz 3 godziny wychowania fizycznego.

Forma stacjonarna: Nauka odbywa się w ciągu 3-4 dni w tygodniu w wymiarze 19 godzin tygodniowo.

Forma zaoczna: Nauka odbywa się w 3 weekendy miesiąca (piątek od 15:30, sobota od 8:00) w wymiarze 175 godzin w semestrze.

Modułowy program nauczania: Program polegający na realizowaniu treści w określonej kolejności – od ogólnozawodowych po specjalistyczne.

Język obcy zawodowy: Nauka języka jest sprofilowana pod kątem specjalności zawodowej.

Wniosek o przyjęcie do Szkoły: dokument Word / PDF

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023