+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Technik usług kosmetycznych

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie technika usług kosmetycznych
od 2004
r.

Kwalifikacja:

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. 

Kształcenie:

 • nauka trwa 2 lata;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 600 zł:

 1. Grono M. i in. – „Wstęp do kosmetyki”, 
 2. Drygas B. i in. – „Twarz, szyja dekolt”, 
 3. Drygas B. i in. – „Dłonie, stopy, ciało”, 
 4. Martini M-C. – „Kosmetologia i farmakologia skóry”, 
 5. Kołodziejczak A. – „Kosmetologia”, 
 6. Peters B. – „Kosmetyka. Podręcznik do nauki zawodu”, 
 7. Zaborowska D. – „Kolor”, 
 8. Zaborowska D. – „Kształt”, 
 9. Zaborowska D. – „Styl”, 
 10. Cox N.H. i in. – „Diagnostyka różnicowa chorób skóry”, 
 11. Nowicka M. – „Fryzjerstwo i kosmetyka: język angielski zawodowy=The hair and beauty industry :  professional English” 

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą aktywni zawodowo kosmetolodzy i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • salony kosmetyczne, 
 • studia stylizacji paznokci, 
 • studia wizażu, 
 • ośrodki odnowy biologicznej, SPA, fitness, 
 • mobilne gabinety kosmetyczne, 
 • hurtownie i firmy kosmetyczne, 
 • ekskluzywne drogerie, 
 • własna działalność gospodarcza. 

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40