+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Terapeuta zajęciowy

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie terapeuta zajęciowy
od 2016
r.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Kształcenie:

 • nauka trwa 2 lata;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 400 zł:

 1. Milanowska K.(red).: „Terapia zajęciowa”,
 2. Kozaczuk L.: „Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej”,
 3. Franczuk A.i in.: „Skarbiec nauczyciela-terapeuty”,
 4. Szczepkowski J.: „Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach”,
 5. Mielczarek A.: „Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej”,
 6. Klinik A.: „Edukacja, socjalizacja, autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej ”,
 7. Nowotny J.i in.: „Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej”,

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą aktywni kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • oddziałach szpitalnych, w tym psychiatrycznych oddziałach dziennych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych),
 • hospicjach,
 • sanatoriach,
 • świetlicach środowiskowych,
 • środowiskowych domach samopomocy.

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40