53.83505866637436,22.359057716929716
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Z dziejów Medyka

KALENDARIUM SZKOŁY

  01.IX.1973r.Rozpoczęło funkcjonowanie Medyczne Studium Zawodowe z Wydziałem Pielęgniarstwa przy ul. Kościuszki 9
1973 – 2000r.Kształcenie na Wydziale Pielęgniarstwa – 27 lat
1978 – 2006r. Kształcenie na Wydziale Analityki Medycznej – 28 lat
1974 – 1981r. Kształcenie na Wydziale Higienistki Szkolnej – 7 lat
1974 – 1981r. Kształcenie na Wydziale Asystentek Pielęgniarstwa – 7 lat
1984 – 1990r.  Kształcenie na Wydziale Opiekunki Dziecięcej – 6 lat
1988 – 1991r.  Kształcenie na Wydziale Położnych – 3 lata
02.XII.1992r. Otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Bahrkego 2B.
01.IX.1994r. Uruchomienie Wydziału Techniki Farmaceutycznej.
01.IX.1997r.  Uruchomienie Wydziału Higienistki Stomatologicznej.
1999 – 2006r  Kształcenie na  Wydziale Fizjoterapii – 7 lat
2001 – 2014r. Kształcenie na Wydziale Ratownika  Medycznego – 13 lat
2003 – 2007r.Kształcenie na Wydziale Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – 4 lata
01.IX.2004r.Uruchomienie Wydziału Technika Usług Kosmetycznych
01.IX.2005r.Zmiana nazwy szkoły na Szkołę Policealną w Ełku.
2006 – 2008r.Kształcenie na Kierunku Asystentki Stomatologicznej – 2 lata
01.IX.2007r.Uruchomienie Kierunku Technika Masażysty
01.IX.2008r.      Uruchomienie kształcenia w formie zaocznej na kierunkach:   Asystent Osoby Niepełnosprawnej; Opiekunka Środowiskowa; Opiekun Medyczny; Opiekunka Dziecięca.
04.II.2013r.  Opiekun Osoby Starszej;
01.IX.2012r. Uruchomienie kształcenia w formie stacjonarnej dla dorosłych na kierunkach:   Technika Usług Kosmetycznych; Opiekunka Dziecięca; Higienistka Stomatologiczna.