+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Z dziejów Medyka

KALENDARIUM SZKOŁY

  01.IX.1973r. Rozpoczęło funkcjonowanie Medyczne Studium Zawodowe z Wydziałem Pielęgniarstwa przy ul. Kościuszki 9
1973 – 2000r. Kształcenie na Wydziale Pielęgniarstwa – 27 lat
1978 – 2006r.  Kształcenie na Wydziale Analityki Medycznej – 28 lat
1974 – 1981r.  Kształcenie na Wydziale Higienistki Szkolnej – 7 lat
1974 – 1981r.  Kształcenie na Wydziale Asystentek Pielęgniarstwa – 7 lat
1984 – 1990r.   Kształcenie na Wydziale Opiekunki Dziecięcej – 6 lat
1988 – 1991r.   Kształcenie na Wydziale Położnych – 3 lata
02.XII.1992r.  Otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Bahrkego 2B.
01.IX.1994r.  Uruchomienie Wydziału Techniki Farmaceutycznej.
01.IX.1997r.   Uruchomienie Wydziału Higienistki Stomatologicznej.
1999 – 2006r   Kształcenie na  Wydziale Fizjoterapii – 7 lat
2001 – 2014r.  Kształcenie na Wydziale Ratownika  Medycznego – 13 lat
2003 – 2007r. Kształcenie na Wydziale Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – 4 lata
01.IX.2004r. Uruchomienie Wydziału Technika Usług Kosmetycznych
01.IX.2005r. Zmiana nazwy szkoły na Szkołę Policealną w Ełku.
2006 – 2008r. Kształcenie na Kierunku Asystentki Stomatologicznej – 2 lata
01.IX.2007r. Uruchomienie Kierunku Technika Masażysty
01.IX.2008r.       Uruchomienie kształcenia w formie zaocznej na kierunkach:   Asystent Osoby Niepełnosprawnej; Opiekunka Środowiskowa; Opiekun Medyczny; Opiekunka Dziecięca.
04.II.2013r.   Opiekun Osoby Starszej;
01.IX.2012r. Uruchomienie kształcenia w formie stacjonarnej dla dorosłych na kierunkach:   Technika Usług Kosmetycznych; Opiekunka Dziecięca; Higienistka Stomatologiczna.
01.IX.2015r. Uruchomienie Kierunku Technika Sterylizacji Medycznej w formie zaocznej
2016-2018r. Kształcenie na Kierunku Terapeuty Zajęciowego – 2 lata
01.IX. 2022r. Uruchomienie Kierunku Podolog w formie stacjonarnej