+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Biblioteka

Książki wypożyczać mogą uczniowie Szkoły Policealnej, pracownicy szkoły oraz osoby związane zawodowo ze szkołą. Czytelnia internetowa i pracownia multimedialna dostępna jest dla uczniów i pracowników szkoły, natomiast z czytelni ogólnej korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Biblioteka ma wieloletnią tradycję,  istnieje od roku 1973, od momentu powołania w Ełku pierwszej szkoły pielęgniarskiej i mieści się na 2 piętrze budynku szkoły. Obecnie w zbiorach biblioteki znajduje się około 10 tysięcy woluminów. Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak:

 • medycyna wraz z pielęgniarstwem i profilaktyką zdrowotną;
 • psychologia;
 • pedagogika m.in. społeczna i specjalna;
 • nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej i opieki
 • medycyna ratunkowa;
 • wydawnictwa z zakresu kosmetyki i kosmetologii;
 • analityki medycznej;

Posiadamy bardzo bogaty księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, albumy, atlasy itp.W bibliotece istnieje również dział literatury pięknej: polskiej i obcej.Księgozbiór systematycznie wzbogacany jest w nowości wydawnicze. Biblioteka prenumeruje około 20 tytułów: kwartalników, miesięczników, tygodników oraz prasę codzienną. Zasoby biblioteki to także zbiory specjalne – około 200 sztuk:

z tego ok.150 to wideokasety, na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, ekologii i medycyny (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, higiena, ratownictwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo, profilaktyka uzależnień i chorób, ginekologia i położnictwo);

 • z tego ok.150 to wideokasety, na których zarejestrowane są programy edukacyjne z zakresu nauk społecznych, ekologii i medycyny (m.in. anatomia i fizjologia człowieka, higiena, ratownictwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo, profilaktyka uzależnień i chorób, ginekologia i położnictwo);
 • kasety magnetofonowe;
 • programy multimedialne z zakresu anatomii i fizjologii człowieka;

 Biblioteka dysponuje:

 • pracownią multimedialną wyposażoną w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu;
 • sprzętem RTV;
 • kserokopiarką;