+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Biblioteka

Książki wypożyczać mogą uczniowie Szkoły Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku, pracownicy szkoły oraz osoby związane zawodowo ze szkołą. Czytelnia internetowa i pracownia multimedialna dostępna jest dla uczniów i pracowników szkoły, natomiast z czytelni ogólnej korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Biblioteka ma wieloletnią tradycję,  istnieje od roku 1973, od momentu powołania w Ełku pierwszej szkoły pielęgniarskiej i mieści się na 2 piętrze budynku szkoły. Obecnie w zbiorach biblioteki znajduje się około 10 tysięcy woluminów. Najszerzej reprezentowane są takie dziedziny jak:

  • medycyna wraz z pielęgniarstwem i profilaktyką zdrowotną;
  • psychologia;
  • pedagogika m.in. społeczna i specjalna;
  • nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej i opieki
  • medycyna ratunkowa;
  • wydawnictwa z zakresu kosmetyki i kosmetologii;
  • analityki medycznej;

Posiadamy bardzo bogaty księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, albumy, atlasy itp.W bibliotece istnieje również dział literatury pięknej: polskiej i obcej. Księgozbiór systematycznie wzbogacany jest w nowości wydawnicze. Zasoby biblioteki to także zbiory specjalne, czyli np. programy multimedialne z zakresu anatomii i fizjologii człowieka;

 Biblioteka dysponuje:

  • pracownią multimedialną wyposażoną w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
  • kserokopiarką
  • skanerem