+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Opiekun medyczny

: 1,5 roku

stacjonarny

 NAUKA BEZPŁATNA

Kwalifikacja: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

NAUCZYMY CIĘ:

 • zaspokajać podstawowe potrzeby biologiczne pacjenta,
 • wykonywać zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • dbać o higienę otoczenia pacjenta,
 • zapewniać bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej,
 • promować zachowania prozdrowotne,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie,
 • organizować pomoc w adaptacji do warunków życia w domu i szpitalu oraz do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością,
 • współpracować z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej,
 • udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim.

 

Zapewnimy  praktyki zawodowe w szpitalnych oddziałach opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Zdobycie zawodu opiekuna medycznego stwarza wiele możliwości pracy zawodowej, ma to głównie związek z postępującym starzeniem się społeczeństwa i wyraźnym wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne.

 

MIEJSCA PRACY:

 • oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • hospicja,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta.