+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Higienistka stomatologiczna

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie higienistki stomatologicznej
od 1997
r.

Kwalifikacja:

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Kształcenie:

 • nauka trwa 2 lata;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 800 zł:

 1. Barnett L.V. – „Asystowanie w stomatologii”,
 2. Jańczuk Z. – Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych””,
 3. Szymańska – Sowula M. i in. – „Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym”,
 4. Grzyśka D. – Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka w gabinecie”,
 5. Koberska A. i in. – „Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych””,
 6. Szymańska – Sowula M. i in. – „Profilaktyka stomatologiczna”,
 7. Dembowska E. – „Lasery w stomatologii”
 8. Fischer E. – „Język angielski w branży stomatologicznej”.

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzi lekarz stomatolog, wykwalifikowana higienistka stomatologiczna i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • gabinety stomatologiczne,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • specjalistyczne gabinety ortodontyczne, protetyczne, periodontologiczne, pedodontyczne, implantologiczne, endodontyczne.

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40