Higienistka stomatologiczna

Kierunek o dwuletnim cyklu kształcenia prowadzony w systemie stacjonarnym. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Po zakończeniu edukacji absolwenci potrafią:

 • prowadzić działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej,
 • korzystać z wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
 • samodzielnie wykonywać badania diagnostyczne zlecone przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych,
 • wykonywać zabiegi profilaktyczno – lecznicze na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,
 • asystować w zabiegach ortodontycznych,
 • rozróżnić i przygotować produkty lecznicze i materiały stomatologiczne,
 • użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne,
 • stosować obowiązujące zasady dezynfekcji i sterylizacji,
 • prowadzić obowiązującą w gabinecie dentystycznym dokumentację medyczną,
 • rozliczać zużyte leki i materiały stomatologiczne,
 • rozpoznać podstawowe stany zagrożenia życia występujące u pacjentów i udzielić pierwszej pomocy,
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe w gabinetach i przychodniach stomatologicznych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety stomatologiczne,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • specjalistyczne gabinety ortodontyczne, protetyczne, periodontologiczne, pedodontyczne, implantologiczne, endodontyczne.