+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Podolog

Od 2019 roku PODOLOG jest nowym zawodem w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

: 2 lata

: stacjonarny

NAUKA BEZPŁATNA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. ( Dz.U. z dnia 1 lutego 2021r. poz.211) zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82 i 1459) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany: (…) w „BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJ (FRK)” po pozycji dotyczącej zawodu „Fryzjer” o symbolu cyfrowym 514101 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Podolog” o symbolu cyfrowym 323014.

Kwalifikacja: Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

 

NAUCZYMY CIĘ:

 • dokonywać oceny podologicznej stanu stóp u dorosłych i dzieci bezprzyrządowo i przyrządowo;
 • dobierać i wykonywać stosownie do wieku i problemu zabiegi profilaktyczno-pielęgnacyjno-lecznicze na stopach w tym:
  – opracowywać paznokcie zdrowe i zmienione patologicznie;
  – usuwać i niwelować zrogowacenia i hiperkeratozy (modzele, odciski, brodawki wirusowe) ;
  – wykonywać rekonstrukcję i protezę płytki paznokcia;
  – wykonywać indywidualne ortezy podologiczne;
  – stosować klamry ortonyksyjne i tamponadę wałów paznokciowych w terapii paznokci wrastających;
  – wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu na stopach i tapingu;
  – przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne i terapeutyczne z zastosowaniem preparatów pielęgnacyjnych na skórę i paznokcie stóp np. leczenie grzybnicy;
 • organizować prace związane z wykonywaniem zabiegów podologicznych;
 • rozróżniać, dobierać i wykonywać zabiegi podologiczne u osoby dorosłej z cukrzycą i dziecka z cukrzycą;
 • prowadzić edukację z zakresu higieny i profilaktyki schorzeń stóp u dzieci i dorosłych, w tym profilaktykę zespołu stopy cukrzycowej;
 • prowadzić dokumentację obowiązującą w gabinecie podologicznym;
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim;
 • prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług podologicznych;

 

Zapewnimy bezpłatne praktyki zawodowe w gabinetach kosmetyczno – podologicznych, domach  pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo- -leczniczych.

 

MIEJSCE PRACY:

• gabinety kosmetyczne, pedicure i podologiczne,
• poradnie diabetologiczne,
• szpitale, kliniki, sanatoria,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
• pracownie zaopatrzenia ortopedycznego,
• firmy kosmetyczne,
• własna działalność gospodarcza.