+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Podolog

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie podolog
od 2022
r.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Kształcenie:

 • nauka trwa 2 lata;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 600 zł:

 1. Klamczyńska M. i in. – „Podologia”, 
 2. Niederau A. – „Wielka księga chorób paznokci”, 
 3. Piraccini B.M. – „Choroby paznokci”, 
 4. Klamczyńska M. i in. – „Atlas podologiczny:patologie skóry i paznokci”, 
 5. Kowalczyk A. – „Zmiany i choroby paznokci w praktyce podologicznej”, 
 6. Adamski Z. – „Dermatologia dla kosmetologów”, 
 7. Sokołowska-Wojtyło M. – „Podologia w praktyce. Wybrane zagadnienia” 
 8. Nowicka M. – „Fryzjerstwo i kosmetyka: język angielski zawodowy=The hair and beauty industry :  professional English” 

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą aktywni zawodowo podolodzy i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

• gabinety kosmetyczne, pedicure i podologiczne,
• poradnie diabetologiczne,
• szpitale, kliniki, sanatoria,
• zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
• pracownie zaopatrzenia ortopedycznego,
• firmy kosmetyczne,
• własna działalność gospodarcza.

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40