+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

REKRUTACJA

SKŁADANIE DOKUMENTÓW  DO  15 stycznia 2024 r.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku – (do pobrania poniżej)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki z Medycyny Pracy
  ( skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku)
 • Trzy czytelnie podpisane fotografie
 • Opłata rekrutacyjna 20 zł

  Dane do przelewu: Szkoła Policealna im. M. Kopernika w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Bahrkego 2B 
  41 1090 2718 0000 0001 4650 1190
  Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna (imię i nazwisko kierunek)
  Potwierdzenie wysyłamy  na mail: medstud@vp.pl

Kierunek Czas kształcenia Ilość miejsc
Technik farmaceutyczny 2,5 roku 15
Opiekun medyczny 1,5 roku 15
Asystentka stomatologiczna 1 rok 15

Wniosek o przyjęcie do Szkoły: dokument PDF

Regulamin rekrutacji: dokument (PDF)

 

Dokumenty składamy w SEKRETARIACIE: 
poniedziałek – czwartek 7.30-16.00; piątek 7.30-17.00
sobota (podczas trwania roku szkolnego) 8.00-12.00

 

Wstępne zapisy. Proszę wypełnić poniższy formularz:

  Wybierz kierunek