+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

REKRUTACJA

Rekrutacja do szkoły rozpoczyna się 20.05.2024r.

Dokumenty wymagane przy letniej rekrutacji:

 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku – PDF
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki z Medycyny Pracy
  ( skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku)
 • Trzy czytelnie podpisane fotografie
 • Opłata rekrutacyjna: 30,00 zł

  Dane do przelewu: 
  Szkoła Policealna im. M. Kopernika w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Bahrkego 2B 

  41 1090 2718 0000 0001 4650 1190
  Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna (imię i nazwisko kierunek)
  Potwierdzenie wysyłamy  na mail: medstud@vp.pl

 • Obcokrajowiec dodatkowo składa przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo ukończenia szkoły oraz dokumenty potwierdzające pobyt na terenie Polski (paszport, wiza lub karta pobytu stała/czasowa) 

Kierunek Czas kształcenia Ilość miejsc
Technik farmaceutyczny 2,5 roku 15
Technik masażysta 2 lata 15
Technik usług kosmetycznych 2 lata 15
15  (kierunek zaoczny)
Podolog 2 lata 15
Asystentka stomatologiczna 1 rok 15
Higienistka stomatologiczna 2 lata 15
Opiekun medyczny 1,5 roku 15
Opiekunka dziecięca 2 lata 15 (kierunek zaoczny)
Terapeuta zajęciowy  2 lata 15
Technik sterylizacji medycznej 1 rok 15 (kierunek zaoczny)

Regulamin rekrutacji: dokument PDF

Dokumenty składamy w SEKRETARIACIE: 
poniedziałek – czwartek 7.30-16.00; piątek 7.30-17.00
sobota (podczas trwania roku szkolnego) 8.00-12.00

 

Wstępne zapisy. Proszę wypełnić poniższy formularz:

  Wybierz kierunek