+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Cieszymy się, że zajrzałeś na stronę FAQ. Znajdziesz na niej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zapraszamy do lektury.

Czy nauka w Szkole Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku jest płatna? 

 Nie. Nauka na wszystkich kierunkach oferowanych przez naszą szkołę jest BEZPŁATNA.

Czy szkoła wydaje zaświadczenia o nauce i czy pobiera za to opłaty?

Wydajemy zaświadczenia o nauce i nie pobieramy za to żadnych opłat.}

Czy za rezygnację z nauki nakładane są kary pieniężne ?

Nie. Nie nakładamy żadnych kar pieniężnych za rezygnację z nauki.

Czy aby zapisać się do Szkoły Policealnej trzeba mieć maturę?

Nie. Matura nie jest wymagana. Wymogiem jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie wykształcenia średniego.

Jakie dokumenty należy złożyć aby zapisać się do szkoły

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  • podanie wraz z obowiązkiem informacyjnym, które są do pobrania na naszej stronie internetowej zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły
  • 2 aktualne zdjęcia (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie (po złożeniu w/w dokumentów, otrzymuje się skierowanie do lekarza medycyny pracy. Szkoła ma podpisaną umowę z daną placówką, dzięki czemu badania są dla Państwa bezpłatne).

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w Ełku, ul. K.A. Bahrkego 2B (Os. Konieczki).

Posiadamy własny budynek z salami wykładowymi i pracowniami do nauki zawodu. Tutaj również znajduje się sekretariat szkoły. Natomiast zajęcia w ramach praktyk zawodowych odbywają się w różnych placówkach, w zależności od kierunku kształcenia (apteki, szpitale, domy pomocy, żłobki, gabinety stomatologiczne, salony kosmetyczne, itd.)

Czy wymagana jest 100 % obecność na zajęciach?

Wymagane jest min. 50 % obecności na każdych obowiązkowych zajęciach.

Czy istnieje górny limit wieku aby zapisać się do szkoły?

Nie istnieje górny limit wieku. Jeśli tylko ktoś jest chętny do nauki i nie ma medycznych przeciwwskazań, może się zapisać na wybrany kierunek.

Gdzie odbywają się egzaminy zawodowe?

Egzaminy zawodowe Nasi Słuchacze zdają w naszej szkole, szkoła posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego.

Czy świadectwo ukończenia szkoły średniej jest zwracane po ukończeniu nauki?

Tak. Po zakończeniu