+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Technik farmaceutyczny

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie technika farmaceutycznego
od
1994 r.

Kwalifikacja:

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Kształcenie:

 • nauka trwa 2,5 roku;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 600 zł:

 1. Jachowicz R.: „Receptura apteczna”,

 2. Krówczyński L., Jachowicz R.: „Ćwiczenia z receptury”,

 3. Jachowicz R. „Farmacja praktyczna”,

 4. Kohlmünzer S.: „Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji”,

 5. Gumieniczek A.: „Wprowadzenie do analizy środków leczniczych”,

 6. Rajter-Cynke G.” „Farmakologia”,

 7. Korbut R. – „Farmakologia po prostu”

 8. Dycha M.: „English for pharmacists”.

  i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo farmaceuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej, w tym wszystkie aktualne wydania „Farmakopei Polskiej”, „Leki współczesnej terapii”

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • apteki ogólnodostępne i zakładowe,

 • punkty apteczne,

 • hurtownie farmaceutyczne,

 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,

 • laboratoria przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego,

 • laboratoria naukowo-badawcze oraz inne laboratoria kontrolne,

 • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne i ze sprzętem medycznym;

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40