Technik farmaceutyczny

Kierunek o dwu i pół letnim cyklu kształcenia prowadzony w systemie dziennym. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Po zakończonej edukacji absolwenci tego kierunku potrafią:

 • wykonywać leki recepturowe;
 • przygotowywać leki gotowe do sprzedaży;
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku;
 • informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu;
 • obsługiwać urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparaturę laboratoryjną oraz sprzęt apteczny;
 • posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • obsługiwać programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania przychodu i rozchodu produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i leków aptecznych,
 • współprowadzić analizy w laboratoriach oraz kontrolować produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 • nadzorować procesy technologiczne produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym,
 • organizować i rozliczać pracę punktu aptecznego,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, wycieczki dydaktyczne m. inn. do hurtu farmaceutycznego. Zawód technika farmaceutycznego cieszy się dobrą opinią w społeczeństwie, jest to zawód zaufania publicznego.

Potencjalne miejsca pracy:

 • apteki ogólnodostępne i zakładowe,
 • punkty apteczne,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • laboratoria przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego,
 • laboratoria naukowo-badawcze oraz inne laboratoria kontrolne,
 • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne i ze sprzętem medycznym;