+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Technik masażysta

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie technika masażysty
od 2007
r.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług w zakresie masażu

Kształcenie:

 • nauka trwa 2lata;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 900 zł:

 1. Netter F. – „Atlas anatomii człowieka”
 2. Gawrszewska A. – „Atlas anatomii palpacyjnej”
 3. Allen L. – „Masaż leczniczy”
 4. Zborowski A. – „Masaż klasyczny”
 5. Zborowski A. – „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych”
 6. Kasperczyk T. – „Masaż z elementami rehabilitacji”
 7. Zborowski A. – „Atlas anatomii człowieka”
 8. Prometeusz „Atlas anatomii człowieka”
 9. Magiera L. – „Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej”
 10. Gwardzik M. – „Masaż : teoria i praktyka : podręcznik dla masażystów i fizjoterapeutów”
 11. Fischer Ewa – „Język angielski zawodowy dla masażystów”.

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo masażyści, fizjoterapeuci i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • państwowe i prywatne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitale,
 • sanatoria i uzdrowiska,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • ośrodki SPA,
 • kluby sportowe,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40