Technik masażysta

Kierunek o dwuletnim cyklu kształcenia prowadzony w w systemie dziennym. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

Świadczenie usług w zakresie masażu.

Po zakończeniu edukacji absolwenci potrafią:

 • wykonać masaż klasyczny w różnych jednostkach chorobowych,
 • wykonać masaż segmentarny,
 • wykonać masaż sportowy,
 • wykonać masaż kosmetyczny,
 • wykonać masaż punktowy,
 • wykonać masaż relaksacyjny,
 • wykonać masaż w środowisku wodnym,
 • wykonać drenaż limfatyczny,
 • obsługiwać profesjonalny sprzęt do zabiegów w zakresie masażu,
 • prowadzić kompleksową terapię leczniczą we współpracy z zespołem lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów,
 • sporządzić, prowadzić i archiwizować dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa,
 • udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia,
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach rehabilitacyjnych, w ośrodkach odnowy biologicznej typu SPA, w klubach sportowych.
Potencjalne miejsca pracy:

 • państwowe i prywatne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitale,
 • sanatoria i uzdrowiska,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • ośrodki SPA,
 • kluby sportowe,
 • własna działalność gospodarcza.