53.83505866637436,22.359057716929716
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Dokumenty

Statut Szkoły Policealnej w Ełku obowiązujący od dn. 15.09.2020. r. (tekst jednolity)

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Policealnej w Ełku

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły    Wybierz kierunek