+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Dokumenty

Statut Szkoły Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku obowiązujący od dn. 21.06.2023. r. (tekst jednolity)

Podanie o przyjęcie na wyższy semestr do Szkoły Policealnej im. Mikołaja Kopernika w Ełku

 
Warunki ubezpieczenia słuchaczy obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024
Składka wynosi 48,00 zl płatna do 30.09.2023r. u Skarbnika (wyznaczonego w klasie)


Podanie o zwolnienie z zajęć edukacyjnych

Podanie o zaliczenie praktyki w ramach wykonywanej pracy DOC PDF
Podanie o wcześniejszą realizację praktyki zawodowej DOC PDF
Podanie o wydłużenie terminu realizacji praktyki zawodowejDOC PDF

    Wybierz kierunek