53.83439799056113, 22.3589692
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Opiekunka dziecięca

Kierunek o dwuletnim cyklu kształcenia prowadzony w systemie zaocznym. Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz zaspokajanie jego potrzeb. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Po zakończonej edukacji absolwenci tego kierunku potrafią:

  • planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną,
  • pielęgnować dziecko zdrowe, chore i niepełnosprawne,
  • prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka,
  • promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne
  • udzielić pomocy w stanach zagrożenia życia dziecka.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe.

Potencjalne miejsca pracy:

  • żłobki,
  • domy opieki,
  • szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
  • w charakterze niani wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.