+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Opiekunka dziecięca

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie opiekunki dziecięcej
od 2008
r.

Kwalifikacja:

Świadczenie usług opiekuńczych wspomagających rozwój dziecka

Kształcenie:

 • nauka trwa 2 lata;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 300 zł:

 1. Gorzelany T. – „Opiekunka dziecięca”, 
 2. Kielin J. – „Rozwój daje radość”, 
 3. Wolfe L. – „Dziecko zdrowe i bezpieczne”, 
 4. Faber A. i in. – „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, 
 5. Faber A. i in. – „Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, 
 6. Cytowska B. – „Dziecko z zaburzeniami rozwoju”’ 
 7. Evans V. D. i in. – „Au Pair” 

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą pedagodzy, psychologowie i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • żłobki,
 • domy opieki,
 • szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),
 • w charakterze niani wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40